Succes met lange aanloop

Rekensommen leidend voor een goed doordacht plan.

Succes met lange aanloop

Servaas Claessen is volop aan het bouwen met een nieuwe melkveestal. Eindelijk, want het heeft wel wat voeten in aarde gehad. Jarenlang werken met een gedegen meerjarenvisie heeft hem uiteindelijk toch zo ver gebracht

Toen  Servaas  een  jaar  of  tien  geleden besloot boer te willen worden op het ouderlijk bedrijf, had hij ook al direct plannen voor de nieuwe stal. Maar dat zat er niet in. De technische en financiële resultaten stonden  dat  absoluut  niet  toe. “Samen met DLV Advies heb ik toen een plan van aanpak gemaakt voor de komende vijf jaar. Er is gekeken naar voer, mest, land en tal van andere zaken. In de gesprekken met mijn ouders  heeft  het  enorm  geholpen  dat  er een adviseur bij aan tafel zat.

Stapje voor stapje boekte Servaas de daaropvolgende jaren vooruitgang. Dat bleef  ook  bij  de  bank  niet  onopgemerkt. “Ik zag een gedreven ondernemer die ook buiten zijn eigen bedrijf durfde te kijken,” vertelt  Laurens  Gräper,  accountmanager Food & Agri Rabobank team Midden West-Brabant.

Altijd op de agenda
Servaas bleef altijd nadenken over de toekomst. “De nieuwe stal, uitbreiden en de bedrijfsovername speelden op de achtergrond altijd een belangrijke rol. Het stond steeds op de agenda,” vertelt adviseur Vic Boeren van DLV Advies. “Maar de rekensommen bleven leidend. Je moet het nooit mooier voorstellen  dan  het  is.  Wanneer  wij  met een plan bij de bank komen, wil ik er van overtuigd  zijn  dat  het  realiseerbaar  en goed doordacht is.”

De  plannen werden concreter, maar de bank bleef terughoudend. Nieuwe mestregels vroegen ook weer om aanpassingen. Laurens: “Maar ik zag wel steeds een ondernemer en een adviseur die wisten wat ze wilden. En die niet met plannen kwamen voor technische verbeteringen, maar daar ook al me  bezig waren.”  Servaas en Vic bleven met Laurens in contact. De bank wist waar ze mee bezig waren. Uiteindelijk was het zover dat de financiering voor een nieuwe stal haalbaar was. De vastberadenheid die Servaas de afgelopen jaren liet zien, heeft hij nu ook bij de bouw. Vic: “Door heel scherp te onderhandelen bij offertes, heeft hij eruit gehaald wat er in zat. Dat heeft hij knap gedaan.”

Nog een paar maanden en dan is de nieuwe stal klaar. Servaas: “Ik durf wel te zeggen dat het zonder DLV Advies niet gelukt was. Wij werken al jaren samen. Vic kent ons bedrijf goed en schetste steeds een reëel perspectief.” Vic is blij met de complimenten, maar vindt het ook logisch dat hij in het traject steeds kritisch is gebleven. “Wij willen en moeten objectief zijn. Daar worden wij voor ingehuurd.”