Succes met lange aanloop

Rekensommen leidend voor een goed doordacht plan.