Unieke meetstal Dairy Campus

Emissieonderzoek in unieke meetstal met twee stalsystemen.

Het verhaal

Voor het meten van emissies heeft Dairy Campus een unieke meetstal met twee stalsystemen. Er kunnen in deze stal verschillende situaties worden nagebootst. De nieuwe meetstal levert zodoende meer kennis op en kan sneller leiden tot een emissiefactor. De...
Lees verder

Foto's