Varkensstallen maken plaats voor Villawijk in Berkel Enschot

In het landelijke Berkel-Enschot runden vader Leo (84) en zoon Henk (57) van Kasteren al sinds de jaren 80 samen een varkenshouderij. Mede door een flinke aanscherping van de wet- en regelgeving dienden zij de stallen te vernieuwen en de omvang van hun fokzeugen uit te breiden. Vader en zoon besloten in te zetten op zelfrealisatie van woningen en zo de sanering van de varkensstallen te bekostigen, dat resulteerde in een woonrijp plan voor 23 bouwkavels.