Veehouder Krol kijkt positief terug op saneringsregeling: ‘De overheid betaalt een reële, marktconforme prijs’

Als veehouder kun je in de bedrijfsontwikkeling op een gegeven moment voor de keuze komen: begin ik een tweede tak, ga ik omschakelen naar bio, stoppen met vee en mijn gebouwen verhuren, of het bedrijf saneren? Varkenshouder Herman Krol (61) koos twee jaar geleden voor het laatste. Hij deed mee aan de saneringsregeling, en kijkt daar met een positief gevoel op terug. “We hadden een voldoende modern bedrijf, maar kopers konden het vanwege de strenge eisen van de bank niet opbrengen. De overheid betaalde een reële, marktconforme prijs.”

Lang zag het ernaar uit dat Stefan, de zoon van de familie Krol, het varkensbedrijf in Heeswijk-Dinther zou overnemen. Het bedrijf was up to date; de jongste stal was nog geen tien jaar oud. En met zesduizend vleesvarkens had het ook voldoende omvang, vertelt de Brabander.

Toen Stefan na zijn studie aan de WUR (Wageningen University & Research) thuis kwam, werden er daarom plannen gemaakt voor verdere actualisering van het bedrijf. De beoogde opvolger ging intussen buiten de deur aan de slag.

Maar met alle regels die op de Brabantse varkenshouderij af kwamen, veranderde Stefan van gedachten, vertelt zijn vader. “Hij zei: ‘pap, ik doe het toch niet.’ En ik heb altijd gezegd: als ik geen opvolger heb, stop ik ermee.”

Kopers

Zodra bekend werd dat Krol wilde stoppen, meldden zich ook enkele geïnteresseerde kopers. Zij kregen echter de financiering, met de destijds geldende marktprijzen, niet rond. Herman: “De banken hebben de regels zó aangescherpt, dat je voor de overname van een varkensbedrijf 30 procent vanuit eigen vermogen moet meebrengen. Voor startende boeren is dat niet op te brengen.”

Herman besluit het bedrijf aan te melden voor de Saneringsregeling Varkenshouderijen. Deze regeling is inmiddels gesloten, maar wordt binnenkort opgevolgd door de Landelijke beëindigingsregeling veehouderij. De Lbv-regeling werkt op dezelfde manier en is naast varkensbedrijven tevens open voor melkvee- en pluimveehouderijen. De precieze voorwaarden worden naar verwachting dit voorjaar bekend gemaakt.

‘Je wilt geen verkeerd vinkje zetten’

Samen met zijn adviseur Marco Hol, specialist bij DLV Advies op het gebied van stikstofregelingen, meldt Herman zijn bedrijf aan. “Via een digitaal loket meld je dan de locatie aan, inclusief benodigde bijlagen. Kijk, ik snap prima wat er staat, maar als ik het zelf moet doen, ben ik een halve dag bezig”, schetst Herman. “Marco heeft er ervaring mee, die kan dat beter en sneller. En het is belangrijk dat je de juiste vinkjes op de juiste plek zet. Je wilt natuurlijk niet door een verkeerd vinkje buiten de regeling vallen.”

Het Brabantse bedrijf voldoet aan alle voorwaarden. Er moeten alleen nog een paar aanvullende vragen worden beantwoord, maar daar kan Marco snel op inspringen.

Beschikking en geboden vergoeding

“Toen kregen we de beschikking binnen met het bod. Dat kwam precies overeen met wat we van tevoren hadden berekend.”

Binnen de saneringsregeling wordt een vergoeding betaald voor de stallen, waarbij de uitgekeerde prijs per vierkante meter afhankelijk is van de leeftijd van de stal. Grond valt buiten de regeling. Herman: “Voor de oudste stal beur je dan bijvoorbeeld 90 euro per vierkante meter, en voor de nieuwste 350 euro.” De dierrechten worden opgekocht voor de geldende marktprijs.

Uitkering in drie fases

Het opkoopbedrag wordt in drie fases uitgekeerd. De eerste 10 procent komt vrij bij de definitieve aanmelding op de regeling. Als de dieren weg zijn en de vergunningen ingetrokken, ontvangen deelnemers 70 procent. Dan moeten ook alle varkensrechten zijn doorgehaald en het verzoek tot herbestemming zijn ingediend. “Dat heeft DLV ook allemaal geregeld.”

De laatste termijn volgt als de sloop afgerond is en de gemeente groen licht heeft gegeven. “De gemeente komt controleren of alles is opgeleverd in de afgesproken staat”, geeft Herman aan. Hij verwacht dat hij de laatste termijn binnenkort krijgt uitgekeerd.

Agrarische bestemming

Marco Hol vult aan dat in Hermans geval de bestemming ‘intensief’ kwam te vervallen. Maar op zo’n locatie blijft wel een agrarische bestemming gelden, legt hij uit. Een paardenpension of bomenteelt zijn dan bijvoorbeeld een optie. “Maar dat is mede afhankelijk van de gemeente, en de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt”, benadrukt Marco.

In Hermans geval komt er – als alles volgens plan verloopt – een zonneakker van anderhalve hectare. Die komt te liggen op de grond waar eerst de varkensstallen stonden. De agrarische bestemming komt dan wel te vervallen, hiervoor is een bestemmingsplan wijziging nodig. “De benodigde infrastructuur qua elektriciteitsleidingen ligt er nog, en het past mooi binnen het bouwblok en binnen de bestaande erfbeplanting”, zegt hij. “Voor agrarisch gebruik was die grond ook minder geschikt.”

Geen spijt

Terugkijkend heeft de Brabander zeker geen spijt van zijn beslissing. Ook voor melkvee- of pluimveehouders die voor die keuze staan, raadt hij aan om alle opties goed te overwegen, ook een eventuele stop- of verplaatsingsregeling. Daar kun je nu al over nadenken, oriënteren wat de mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf en jouw wensen. De Lbv-regeling is op dezelfde leest geschoeid als de saneringsregeling waar Herman gebruik van heeft gemaakt. “Het is een heldere regeling; je weet van tevoren welk bedrag je kunt verwachten”, zegt hij. “En er zijn niet zoveel kopers op de markt voor boerenbedrijven. Als de overheid jouw bedrijf opkoopt, heb je in elk geval de zekerheid dat je een marktconforme prijs beurt."

Meer informatie?

Voor degenen die overwegen gebruik te maken van de Lbv -regeling: Start op tijd en benut de huidige periode om u te oriënteren op de mogelijkheden die specifiek voor uw bedrijf gelden. Wilt u een verdere doorrekening of advies hierover? Onze adviseur Marco Hol ondersteunt u hier graag bij!