ZESDE GENERATIE REIJERS GAAT VOOR EEN (H)EERLIJK STUK VLEES

Wat doe je met jonge kalveren die in de zuivelindustrie ‘weinig waard’ zijn en als restproduct verdwijnen in de kalvermesterij? Wim Reijers, zesde generatie boer van melkveehouderij en akkerbouwbedrijf Koningspleij in Arnhem vond dat dit anders kon. Om duurzamer en diervriendelijker om te gaan met deze kalveren, is hij drie jaar geleden samen met compagnon Frank Willemen Arnhem Angus gestart.

Het verhaal

Sinds 1875 runt de familie Reijers de boerderij op de splitsing tussen de Rijn en de IJssel bij Arnhem. Vandaag de dag worden de tweehonderdveertig melkkoeien voor het grootste deel gedekt met Black Angus stieren. De geboren vleeskalveren –...
Lees verder

Foto's