Slaapweg
7274 GK Geesteren

Vraagprijs
Prijs op aanvraag
Soort
Losse grond
Soort grond
Klei
TE KOOP BIJ INSCHRIJVING

Een perceel landbouwgrond waarvan en een klein gedeelte bosgrond met een totale oppervlakte van 9.08.35 ha gelegen aan de Slaapweg ong. te Geesteren.

Kadastrale gegevens
Gemeente Geesteren, sectie K, nummer 11: 08.24.15 ha
Gemeente Geesteren, sectie K, nummer 12: 00.28.10 ha
Gemeente Geesteren, sectie K, nummer 13: 00.56.10 ha

Grondsoort meststoffenwet: kleigrond.
Huidig gebruik: perceel Geesteren K 11 en 13 zijn in gebruik als bouwland, perceel Geesteren K 12 is deels in gebruik als bos.

Op (een gedeelte van) perceel Geesteren K 11 is een opstalrecht nutsvoorzieningen gevestigd door Liander N.V., welke ook een erfdienstbaarheid heeft gevestigd op het perceel.

Er zijn twee beregeningsbronnen aanwezig op perceel waarvan er één goed bereikbaar is.

Het perceel is volledig gedraineerd, deels uit circa 1985 en deels uit circa 2014.

Het perceel is voorzien van een onderbemalingssysteem (1985) ten behoeve van het sturen op de waterhuishouding. De stroomaansluiting zit op dit moment op het erf van verkoper. Koper is zelf verantwoordelijk voor een nieuwe aansluiting op termijn.

Het jachtrecht is verhuurd, koper dient bestaande jachttermijn en afspraken te respecteren.


Uw inschrijving dient op 30 april 2024 voor 12.00 uur per e-mail te worden aangeleverd bij Marc Albers, DLV Advies, m.albers@dlvadvies.nl of in een gesloten enveloppe te worden afgeleverd bij het kantoor van DLV Advies, Munsterstraat 18a, 7418 EV te Deventer. Het inschrijfformulier en inschrijfvoorwaarden vindt u in de brochure.