Heinsbergsestraat 12
4751 TH Oud Gastel

Vraagprijs
Prijs op aanvraag
Soort bedrijf
Varkensbedrijf
Courant en compact zeugenbedrijf met nette bedrijfswoning, bedrijfsopstallen, erf, ondergrond. Het bedrijf is gelegen in het buitengebied van Oud Gastel, net buiten de bebouwde kom van Oudenbosch. Het gehele perceel is circa 1.60.55 ha groot.

VERGUNNING:
De locatie beschikt over een omgevingsvergunning uit 2019 en In 2017 is een omgevingsvergunning verleend, waarbij een VVGB ihkv de Wet natuurbescherming is afgegeven. Vergunde dieraantallen: 5996 speenbiggen, 338 kraamzeugen, 941 guste/dragende zeugen, 2 beren, 108 vleesvarkens.

BEDRIJFSGEBOUWEN:
Stal 1
Capaciteit: 146 guste- en dragende zeugen
Afmetingen: circa 37,5 x 8,4 m
Mestopslag: 150 m3
Indeling/gebruik: berging, hygiënesluis, gang, toilet, kantine, kantoor, centrale gang, 5 afdelingen.

Stal 2
Capaciteit: 218 guste- en dragende zeugen, 2 beren
Afmetingen: circa 32,2 x 22,3 m
Mestopslag: 50 m3
Indeling/gebruik: centrale gang, 90 + 64 + 64 zeugenplaatsen, 2 berenhokken, 4 groepshokken.

Stal 3
Capaciteit: 208 guste- en dragende zeugen
Afmetingen: circa 32,2 x 22,3 m
Mestopslag: 500 m3
Indeling/gebruik: centrale gang, 56 boxen, totaal 208 zeugenplaatsen.

Stal 4
Capaciteit: 240 kraamzeugen
Afmetingen: circa 24,48 x 60 m
Mestopslag: 1.000 m3
Indeling/gebruik: centrale gang, 10 afdelingen 24 kraamzeugen.

Stal 5
Capaciteit: 369 guste- en dragende zeugen
Afmetingen: circa 36,3 x 20,6 m + 42,5 x 6,1 m
Mestopslag: 600 m3
Indeling/gebruik: centrale gang (van stal 2/3), 11 afdelingen voor 28 zeugen, 9 groepshokken, technische ruimtes, combi-luchtwasser.

Stal 6
Capaciteit: 98 kraamzeugen en 760 gespeende biggen
Afmetingen: circa 41,36 x 20,6 m
Mestopslag: 580 m3
Indeling/gebruik: centrale gang, 10 afdelingen kraamzeugen, 4 afdelingen gespeende biggen.

Stal 7
Capaciteit: 868 gespeende biggen en 108 opfokzeugen
Afmetingen: circa 33,5 x 20,6 m
Mestopslag: 200 m3
Indeling/gebruik: 4 afdelingen voor 163 gespeende biggen, gang, ziekenboeg, afleverruimte, 1 afdeling voor 216 gespeende biggen, via gang stal 5: 108 opfokzeugen.

Stal 8
Capaciteit: 4.368 gespeende biggen
Afmetingen: circa 73,1 x 24,2 m
Mestopslag: 1.600 m3
Indeling/gebruik: centrale gang, 14 afdelingen voor 312 speenbiggen.

Loods tussen stal 1 en 4
Afmetingen: circa 8,5 x 8,2 m
Mestopslag: 6 m3

OVERIG:
- Afhang als werktuigenberging, circa 12 x 6 m.
- Schuifpoort/toegangspoort
- 12 voersilo’s en 1 spuiwatertank (50 m3)
- Spuitplaats
- Ondergrondse kadaverkoeling
- Mestbassin 850 m3 (er is nog een mestbassin van 1.600 m3 vergund)
- Totale mestopslagcapaciteit: 5.530 m3 drijfmest
- Erfverharding: asfalt, beton en betonklinkers
- Er zijn geen varkensrechten in de koop begrepen.
- Overname levende have is optioneel.

KADASTRALE GEGEVENS:
Gastel H 2255 (gedeeltelijk) - circa 0.11.05 ha (dient nog te worden ingemeten)
Gastel H 2256 - 0.80.80 ha
Gastel H 2257 - 0.56.45 ha
Gastel H 2135 - 0.12.25 ha
Totaal - circa 1.60.55 ha

BESTEMMING:
De locatie heeft de enkelbestemming 'agrarisch met waarden – landschapswaarden', met dubbelbestemming ‘waarde archeologie 2’.
De functieaanduidingen zijn ‘intensieve veehouderij’ en specifieke vorm van agrarisch met waarden – cultuurhistorisch waardevol gebied’.
De gebiedsaanduiding is ‘luchtvaartverkeerzone -11” en 'reconstructiewetzone - verwevingsgebied'. Een deel van de locatie heeft de gebiedsaanduiding ‘beperkingen veehouderij’. Het bouwvlak is circa 1.20.00 ha groot.

Voor meer informatie: neem contact op met Marcel de Rooij op 06-20439107.

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid