Adriaan Dubbeldam

KANTOOR
DLV Advies
Munsterstraat 18a
Postbus 546
7400 AM Deventer
info@dlvadvies.nl
0570 50 15 00

Wie is Adriaan?

Elke dag werken met plezier en resultaatgericht bezig zijn. 

Ons team adviseert veehouders in het Oosten van het land in de breedste zin van het woord op gebied van Financieel Management en Mest en Mineralen. Ook werken we samen aan verschillende praktische projecten en begeleiden we een groot aantal studiegroepen met agrarisch ondernemers. 

Naast mijn werk als Teammanager ga ik ook als adviseur de boer op. Samen met de agrarische ondernemers in Oost-Nederland de uitdagingen aangaan die voor ons liggen. Op het gebied van Kringlooplandbouw, meer eiwit van eigen land, een duurzame manier van ondernemen. Theoretische rapporten, zoals een jaarrekening of een kringloopwijzerrapport vertalen naar concrete acties in de praktijk zijn dingen die ik erg leuk vind om te doen. Ik zie mezelf meer als een generalist dan de specialist.

Samen met mijn vrouw en drie kinderen wonen we in Enschede waar ik ook ben geboren en getogen. Na 12 jaar praktische ervaring op verschillende melkveebedrijven als bedrijfsverzorger en bijna 9 jaar ervaring in de mengvoersector, ga ik de komende jaren aan de slag bij DLV Advies.

Erkend adviseur binnen GLB kennisvoucher-regeling

Adriaan is erkend agrarisch bedrijfsadviseur voor de volgende aandachtsgebieden: 

A1 stikstofemissie en hergebruik nutriënten

“Je hebt vanuit interesse en ervaring de expertise opgebouwd om ook een integrale analyse te maken van de stikstofbenutting en economie van melkveebedrijven.”

Oene Oenema - expert voor het aandachtsgebied A1 ‘Stikstofemissies en hergebruik van nutriënten’.

E1 Persoonlijke ontwikkeling

"Jouw kracht zit in het coachen en werken aan persoonlijke ontwikkeling van de ondernemer op basis van concrete stappen en vanuit de techniek, of anders gezegd een integrale aanpak met aandacht voor operationele stappen in de bedrijfsvoering."

Jan Breembroek – expert voor het aandachtsgebied E1 ‘Persoonlijke ontwikkeling’.