Jan de Groot

KANTOOR
DLV Advies
Oostwijk 5
Postbus 511
5400 AM Uden
info@dlvadvies.nl
0413 33 68 00

Wie is Jan?

Mogelijk maken wat de klant vraagt, ook als dit niet voor de hand ligt. Daar ligt mijn uitdaging, ambitie en mijn kracht als medewerker ruimtelijke ordening en milieu.

Wat mij boeit aan de agrarische sector is de enorme diversiteit in ondernemers met elk een eigen visie op hun bedrijf en hun markt. Dit maakt dat er geen standaardbedrijven meer zijn en daarmee ook geen standaardaanvragen. Elke aanvraag is een complexe zoektocht naar de best passende oplossing voor de gewenste bedrijfsontwikkeling. Steeds opnieuw de beperkingen en de kansen benoemen en net zo lang stroomlijnen totdat we een bedrijfssituatie hebben waarmee de ondernemer uit de voeten kan en die past binnen de regels. Daarna begint het volgende deel van het traject; het overleg met de gemeente en de omgeving. Soms gaat het eenvoudig, vaak moet er de jurisprudentie bijgehaald worden om de gekozen weg te motiveren. Het moment dat het bevoegd gezag de vergunning verleend, is het sluitstuk op de opdracht.