Van mestboekhouding tot bemestingsadvies

Mest vormt een belangrijk vraagstuk op veel bedrijven. De specialisten op het gebied van mest en mineralen begeleiden en adviseren veehouders graag op alle thema’s hierbinnen. DLV Advies verzorgt graag alle administratie rondom de mestboekhouding. Daarnaast hebben we veel hulpmiddelen om te komen tot efficiëntere bedrijfsprocessen en betere mineralenbenutting.

Wij zorgen voor benchmarks waardoor veehouders hun resultaten kunnen vergelijken met die van andere bedrijven. Dit geeft inzicht en levert praktische handvaten. In de loop der jaren hebben de adviseurs van DLV Advies veel ervaring opgedaan met onder andere specifieke bemestingsniveaus, bemestingstechnieken, het gebruik van kunstmestvervangers en het gebruik van bewerkte mest.
DLV Advies denkt graag met u mee wat op uw bedrijf past en wat tot het meeste rendement zal leiden. Ook begeleiden we u in het behalen van goede technische resultaten.

Onze adviseurs

staan voor u klaar

Nieuws

Meer eiwitopbrengst met teeltrotatie

Met veruit de hoogste eiwitopbrengst per hectare blijven gras en grasklaver dé eiwitteelten voor de Nederlandse melkveehouderij bij uitstek. Drie...

Lees verder

Voorschot basis- en vergroeningsbetaling vóór 1 juli

Voor agrarische bedrijven die uitbetaling van betalingsrechten aanvragen in de Gecombineerde opgave, kan er tot en met 30 juni 2021 een voorschot aangevraagd...

Lees verder