Van mestboekhouding tot bemestingsadvies

Mest vormt een belangrijk vraagstuk op veel bedrijven. De specialisten op het gebied van mest en mineralen begeleiden en adviseren veehouders graag op alle thema’s hierbinnen. DLV Advies verzorgt graag alle administratie rondom de mestboekhouding. Daarnaast hebben we veel hulpmiddelen om te komen tot efficiëntere bedrijfsprocessen en betere mineralenbenutting.

Wij zorgen voor benchmarks waardoor veehouders hun resultaten kunnen vergelijken met die van andere bedrijven. Dit geeft inzicht en levert praktische handvaten. In de loop der jaren hebben de adviseurs van DLV Advies veel ervaring opgedaan met onder andere specifieke bemestingsniveaus, bemestingstechnieken, het gebruik van kunstmestvervangers en het gebruik van bewerkte mest.
DLV Advies denkt graag met u mee wat op uw bedrijf past en wat tot het meeste rendement zal leiden. Ook begeleiden we u in het behalen van goede technische resultaten.

Nieuws

Stappenplan voor deelnemers Srv

Bij de aanmelding voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) is de definitieve keuze om te stoppen vaak nog niet gemaakt. De uiteindelijke...

Lees verder

250 miljoen euro extra nodig voor Srv

Minister Carola Schouten (LNV) zoekt naar mogelijkheden voor meer budget voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv), nu de beschikbare 180...

Lees verder