Beter bemesten, hogere opbrengst

Een optimale mineralenbenutting zorgt voor betere gewasopbrengsten en hogere efficiënte. DLV Advies werkt aan vele projecten om de kennis hierover te vergroten. Verder weten onze adviseurs op het gebied van mest alles over grondgebondenheid, fosfaatrechten en bijvoorbeeld de bedrijfsspecifieke excretie (BEX).

Ruwvoeropbrengst (in) zicht

In een praktijknetwerk werken veehouders en loonwerkers samen om de ruwvoeropbrengsten in beeld te brengen. Vaak is het namelijk onbekend voor de veehouders wat de opbrengst per perceel of snede is. Aan de hand van werkelijke opbrengsten is het ook beter mogelijk om de bemesting af te stemmen.

Microvergister en het gebruik van digistaat

DLV Advies begeleidde van 2011 tot 2017 een praktijknetwerk over het praktisch gebruik van microvergisters. Er werden bemestingsproeven gedaan met het gebruik van digistaat en op verschillende bedrijven is ervaring opgedaan met microvergisting. De kennis die hiermee is opgedaan hebben wij gebundeld in ons dossier Microvergisters.

Dossier microvergisters

Haalbaarheidsonderzoek Groen Fosfaat

Via de SBIR-regeling onderzocht DLV Advies, in samenwerking met Varkensbedrijf Rijnen, Hubun Bodemvoeding en ForFarmers Hendrix de technische en economische haalbaarheid van Groen Fosfaat. Groen Fosfaat is een verzamelnaam voor meststoffen in de grondgebonden landbouw, waarbij fossiel fosfaat volledig vervangen is door organisch fosfaat uit dierlijke mest. Er is gekeken naar de mogelijkheden om Groen Fosfaat te maken in een vorm die past in de huidige landbouwmechanisatie, door er bijvoorbeeld een korrel van te maken.

Lees meer over Groen Fosfaat in ons dossier.

Dossier Groen Fosfaat

Onze adviseurs

staan voor u klaar