Van hoge mestkosten naar rendabel verwerken

Door de hoge afzetkosten van mest neemt de belangstelling voor alternatieven toe. Steeds meer veehouders nemen het heft in eigen hand en overwegen zelf mest te gaan be- en/of verwerken. Om zo weer zelf de regie over de afzet en afzetkosten van mest krijgen.

Tussen de overweging om zelf mest te gaan be- of verwerken door een werkende installatie op het bedrijf zitten een aantal belangrijke stappen. DLV Advies heeft bij elk van deze stappen de juiste specialisten om hierin te adviseren.

Stap 1: Situatie op het gebied van mest in beeld brengen

De eerste stap is het kijken naar de mestsituatie op het bedrijf. Hoeveel mest moet er verwerkt worden? En hoe zal dit de komende jaren zijn wetende dat de mestverwerkingspercentages in regio Oost en Zuid de afgelopen jaren steeds gestegen zijn. Welke kosten ben ik kwijt aan mestafzet? Welke kansen biedt mijn locatie voor eigen mestverwerking? Tot welk niveau moet de mest verwerkt worden en kan dit op de bedrijfslocatie? 

Stap 2: Keuze mestverwerkingstechniek

Er zijn vele mestverwerkingstechnieken beschikbaar. Denk aan het verwerken van mest tot mineralenconcentraat, het scheiden van mest en de dikke fractie afvoeren of pelleteren, dunne fractie indampen of beluchten en het combineren van mest vergisten en strippen of kraken.  De technieken per stap zijn onder andere: scheiding dik/dun, vergisten, dunne fractie afvoeren, verdampen, beluchten, zuiveren. Dikke fractie afvoeren, hygieniseren, drogen en pelleteren. Lees voor meer informatie ons dossier over mestverwerking
DLV Advies neemt deel aan meerdere projecten op het gebied van mestverwerking. Zo hebben we alle kennis van alle technieken en adviseren we onafhankelijk. 

Stap 3: Het financiële plaatje van mestverwerking

Allereerst moet er een rendabele businesscase gemaakt worden. Onze adviseurs kunnen per mestverwerkingstechniek bedrijfsspecifiek berekenen hoe het financiële plaatje er uit komt te zien. Hierbij worden ook mogelijkheden voor subsidies meegenomen. Een subsidiespecialist vraagt deze desgewenst voor u aan. In onderstaande grafiek een voorbeeld van de totale mestkosten van een bedrijf van 240 melkkoeien en 75 hectare grond voor het aankopen van kunstmest en afzetten van het overschot aan dierlijke stikstof en fosfaat. Per methode is berekend wat de totale kosten zijn. Uiteraard zijn deze erg bedrijfsspecifiek en vertegenwoordigt deze afbeelding geen weergave van een gemiddeld bedrijf.

Stap 4: Regelen vergunningen voor mestverwerking

DLV Advies regelde al voor meerdere verwerkers, zowel grootschalig als op boerderijniveau de benodigde vergunningen. Daarbij gaat het om milieu, natuur, bouw, bestemmingsplan en lozingsvergunningen. 

Stap 5: Realisatie op het bedrijf

Als alle lichten op groen staan is het tijd voor de realisatie op het bedrijf. De projectleiders Bouw kunnen ondersteunen bij het schrijven het bestek en het beoordelen van de voorwaarden. 

Stap 6: Aanpassen mestboekhouding

Zelf mest verwerken heeft consequenties voor de mestboekhouding. DLV Advies heeft als enige aanbieder in haar mestboekhoudingsprogramma de mogelijkheden om mest in verwerkte vormen af te zetten opgenomen. Onze specialisten op het gebied van mestwetgeving ondersteunen u hier graag bij.

Onze adviseurs

staan voor u klaar

nieuws

Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023

“Het stikstofoverschot op de bodembalans dient als richtlijn in het streven naar lagere nitraatconcentraties in het grondwater en betere benutting...

Lees verder

Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren de subsidie behoud grasland beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk...

Lees verder