Aanpak Nitraatuitspoeling: bijeenkomsten en maatregelen

Publicatiedatum: 21 november 2023

Het project Maandewark, gericht op het optimaliseren van de mineralenkringloop in 9 grondwaterbeschermingsgebieden met 30 deelnemers, is intensief bezig met het aanpakken van nitraatuitspoeling in Drenthe. Adviseurs Mest & Mineralen, Michiel Meindertsma en Ap van der Bas van DLV Advies, voeren twee keer per jaar individuele adviesgesprekken en organiseren studiegroepbijeenkomsten en velddemo's.

Parallel aan Maandewark loopt het project Aanpak Nitraatuitspoeling, waar 22 veehouders deelnemen met gronden in of nabij de vier 'kwetsbare' winningen in Drenthe. Volgens Michiel Meindertsma is het cruciaal om dieper inzicht te bieden in de problematiek en de voorgestelde maatregelen. Dit wordt gerealiseerd door het organiseren van bijeenkomsten die een breder begrip bieden van de nitraatuitspoeling in de regio.

Bijeenkomsten Aanpak Nitraatuitspoeling

De bijeenkomsten 'Aanpak Nitraatuitspoeling' zijn gepland op 20 en 21 december 2023. Tijdens deze sessies worden de resultaten van de N-mineraalmonsters, die eind oktober/november genomen zijn, besproken. Hierbij wordt dieper ingegaan op maatregelen om de nitraatuitspoeling onder 50 mg/l te houden. De Provincie Drenthe zal tevens inzicht verschaffen in het DPLG en de positie van grondwaterbeschermingsgebieden. Ap van der Bas verwacht dat de gesprekken breder gaan dan individuele bedrijfsanalyses en dat er inzicht komt in regionale en landelijke strategieën voor het verminderen van nitraatuitspoeling.

Bijeenkomsten

Datum: 20 december 2023
Tijd:      13:00 – 16:00
Locatie: De Deel, Menso Altingstraat 6, 7841 CB Sleen

Datum: 21 december 2023
Tijd:      13:00 – 16:00
Locatie: Dorpshuis de Veldkei, Veldkamp 77, 7971 BX Havelte

Uitgebreide Nitraat-meetronde: inzichten en betrouwbaarheid

Een belangrijk aspect van de aanpak is de uitgebreide nitraat-meetronde in kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden van Drenthe. Het aantal meetpunten wordt uitgebreid naar ruim 350, wat niet alleen de betrouwbaarheid vergroot maar ook diepgaandere inzichten geeft in nitraatconcentraties in de tijd.

Toekomstige strategieën

Naast bovengenoemde bijeenkomsten zijn er in oktober en november N-mineraalmonsters genomen op bouwland en grasland. Deze metingen leveren waardevolle gegevens op over stikstofconcentraties aan het einde van het groeiseizoen, essentieel voor het optimaliseren van bemestingspraktijken.

Michiel Meindertsma benadrukt dat het afgelopen jaar, naast de geplande bijeenkomsten, waardevolle inzichten zijn vergaard tijdens veldbezoeken en interactieve sessies. Deze ervaringen maken integraal deel uit van het bredere initiatief om nitraatuitspoeling aan te pakken en de landbouwpraktijken in Drenthe te verbeteren.

Verkenning van Eiwitgewassen in Sleen en Havelte

In juli zijn gezamenlijke veldbezoeken afgelegd in Sleen en Havelte, waar teeltspecialist Theo Wijbenga van Hoogland BV waardevolle informatie deelde. Deelnemers werden ingelicht over verschillende aspecten van eiwitteelt, waaronder risico's, grondbewerking, zaaimethodes, gewasbescherming en voor- en nadelen van diverse gewassen zoals veldbonen, luzerne, graan/erwten, grasklaver en puur gras.

Lees meer

  

  

 

Bijeenkomst Ruwvoer: Een Duik in de Kuilen

In september nam Harrald Helmers van VisscherHolland de deelnemers mee in een interactieve bijeenkomst over cruciale aspecten zoals het maaimoment, interpretatie van ruwvoeranalyses, broeikasgassen, inkuilen en inkuilmiddelen. Onderwerpen als het bepalen van het oogstmoment voor mais en het voeren na de oogst werden besproken tijdens een rondleiding bij een gastbedrijf waar kuilen werden geïnspecteerd en het rantsoen aan het voerhek werd bepaald.

Mede mogelijk gemaakt

Het project Maandewark wordt uitgevoerd met subsidie van het ministerie van EZK en het ministerie van LNV: samen leren in projecten duurzamere landbouw.

Meer boeren kiezen voor monomestvergisting

De interesse van boeren in monomestvergisting groeit snel. Dit constateren de specialisten van DLV Advies, die dit jaar aanzienlijk meer subsidieaanvragen...

Lees verder

Uitnodiging: ondernemen met biologische zuivel

Melkveehouders staan voor belangrijke keuzes in een tijd van verandering. Hoe navigeer je door wet- en regelgeving gericht op natuur en milieu, terwijl...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar