‘Aanvragen derogatie blijft interessant’

Publicatiedatum: 25 januari 2024

Ondanks de afbouw van derogatie blijft het tóch lonend om ook dit jaar die vergunning aan te vragen. Enerzijds vanwege de subsidie voor behoud van grasland, anderzijds gezien de onzekere mestafzet en de oplopende mestafzetkosten. Dat stelt Jannes Jansen, adviseur Mest & Mineralen bij DLV Advies.

Jannes merkt op dat veel melkveehouders terughoudender zijn om nog derogatie aan te vragen, nu de mestplaatsingsruimte steeds kleiner wordt. “Maar als ze er even mee aan het rekenen gaan, blijkt het toch snel interessant”, geeft hij aan. “De mestafzetkosten zijn sterk gestegen. Waar we normaal 15 euro per kuub gewend waren, wordt er nu al vaak gesproken over 30 euro of meer in sommige regio's.” Steeds meer boeren moeten immers extra mest kwijt zien te raken. Dat maakt de mestmarkt lastig en duur. “Het is bovendien niet altijd te garanderen dat je de overtollige mest ook daadwerkelijk kunt afzetten”, waarschuwt Jannes. “Elke kuub die je dan niet hoeft af te voeren, is mooi meegenomen.”

Subsidie voor behoud grasland

Daarnaast is er de subsidieregeling voor het behoud van grasland. Die is in het leven geroepen om te voorkomen dat er te veel grasland wordt omgezet in bouwland. Deze subsidie komt neer op een vergoeding van 20 euro per elke 10 kilo stikstofruimte die je per hectare achteruitgaat nu de derogatie wordt afgebouwd. Daarbij wordt gerekend ten opzichte van 2022, toen op zand nog 230 en op klei nog 250 kilo stikstof mocht worden toegediend. De stikstofruimte op zand en klei is dit jaar 20 kilo lager dan in 2022, dus dat is goed voor 40 euro per hectare.

“In combinatie met minder mestafzetkosten, kun je zo al gauw een paar duizend euro vergoed krijgen door alsnog derogatie aan te vragen”, benadrukt Jannes. Het aanvragen van derogatie, en dat je dat ook in de twee voorgaande jaren hebt gedaan, is wel een voorwaarde voor deze subsidie.

 

N2000, bufferzone of grondwaterbeschermingsgebied

Bedrijven die in Natura 2000-gebieden liggen, of in de bufferzone van 250 meter rondom zo’n gebied, of in grondwaterbeschermingsgebieden, kunnen geen derogatie meer aanvragen. Zij vallen dus terug naar maximaal 170 kilo stikstof per hectare. Niettemin kunnen ook zij een vergoeding aanvragen vanuit de graslandsubsidieregeling. Voor kleigrond komt de vergoeding uit op 160 euro per hectare en voor zandgrond op 120 euro, mits het percentage grasland op 80 procent blijft. Wanneer deze graslandsubsidieregeling open gaat, is nog niet bekend. Toekenning gebeurt op volgorde van aanvraag, dus het is zaak om hier alert op te zijn.

Het aanvragen van derogatie kan dit jaar vanaf 25 januari. De aanvraagperiode sluit op 29 februari.

Meer weten

Meer weten over dit onderwerp of hulp nodig bij het aanvragen van de derogatie voor uw bedrijf neem contact op met een van onze adviseurs.

Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023

“Het stikstofoverschot op de bodembalans dient als richtlijn in het streven naar lagere nitraatconcentraties in het grondwater en betere benutting...

Lees verder

Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren de subsidie behoud grasland beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar