Benut herfstgras optimaal

Publicatiedatum: 02 november 2015

Herfstgras moet vers de koe in. Dat geeft een hoger rendement dan er herfstkuil van te maken. Dat vertelden DLV Advies WeideCoaches Sjoerd Roelofs en Albert-Jan Bos tijdens een workshop over de benutting van herfstgras tijdens het symposium Robot & Weiden, 28 oktober bij Boerderij Landleven in Waarder.

Het symposium ‘Robot & Weiden: dat kan!’, was de afsluiting van het project Robot & Weiden. Dit project was gericht op het mogelijk maken van weidegang voor robotbedrijven. Specialisten van DLV Advies werkten hierbinnen aan vijf weidegangconcepten. Deze variëren van maximale weidegang tot weidegang ‘als toetje’. DLV adviseurs Roelofs en Bos verzorgden een workshop tijdens het eindsymposium van dit project. 

Workshop benutting herfstgras 

Hoe benut je herstgras optimaal? Dat was de centrale vraag tijdens deze workshop. Aan de hand van analyse van een goed geconserveerde maar natte herfstkuil werd met elkaar gesproken over de mogelijkheden om dit in te zetten in het rantsoen. Verschillende risico’s van een dergelijke kuil werden genoemd: hoog ureum, ruw as, boterzuur, en een te laag droge stofgehalte van het totaal rantsoen. Met 920 VEM en meer dan 200 ruw eiwit is beweiden een goed alternatief voor een herfstkuil, aldus Bos en Roelofs. Dit is te realiseren door eind augustus en september veel te maaien voor smakelijker gras en roulerend (stand)weiden toe te passen. Dit past zeer goed bij het robotsysteem.

Ook weer beweiden? 

Voor melkveehouders die overwegen over te stappen van jaarrond opstallen naar weiden is er een begeleidingstraject. Een onderdeel hiervan is een vaste WeideCoach die adviseert op basis van de bedrijfssituatie en wensen van de ondernemer. De DLV Advies weidecoaches zijn Ton Derks en Sjoerd Roelofs. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de weidecoaches of op de site van stichting weidegang. Wilt u zich aanmelden stuur dan een mail met uw NAW-gegevens naar s.roelofs@dlvadvies.nl

Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023

“Het stikstofoverschot op de bodembalans dient als richtlijn in het streven naar lagere nitraatconcentraties in het grondwater en betere benutting...

Lees verder

Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren de subsidie behoud grasland beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar