Brabant versnelt duurzaamheidsmaatregelen

Publicatiedatum: 22 november 2016

Noord-Brabant wil versnelt de stikstofemissie terugdringen, een stalderingsregeling invoeren en meer mogelijkheden creëren voor mestbewerking. Deze voorstellen staan in de Statenmededeling die de Gedeputeerde Staten afgelopen vrijdag verstuurde. 

Transitie naar duurzame veehouderij

Gedeputeerde Staten wil de veehouderij in Brabant verduurzamen. De voorstellen zijn gemaakt op basis van gesprekken tussen inwoners, veehouders en deskundigen over een nieuw mestbeleid en over hoe grip te krijgen op de omvang van de Brabantse veestapel. Daarnaast vonden gesprekken plaats met de partners in het Convenant Stikstof en Natura 2000 en de partners rond de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV). Belangrijke punten uit het voorstel zijn:

1. Versnelt terugdringen van stikstofemissie

Stallen waar geen of beperkt emissiemaatregelen zijn genomen, moeten uiterlijk in 2028 voldoen aan de Verordening Stikstof. Gedeputeerde Staten willen die termijn vervroegen naar 2020. Dat betekent dat de stallen eerder moeten zijn aangepast of dat er geen vee meer in deze stallen staat. 
Tevens is het voornemen om de normen voor nieuwe stallen aan te scherpen en intern salderen te verbieden. De provincie stelt dit voor omdat zij vindt dat de stikstofemissies te langzaam dalen. Dit geldt met name voor de gemeten ammoniakdepositie. De vergunde stalemissies dalen wel hard, vooral bij varkens en pluimvee. 

2. Meer ruimte voor mestbewerking

De provincie wil meer ruimte creëren voor mestbewerking. Mestbewerkingsinstallaties komen op bedrijventerreinen; als boeren mest van hun eigen vee willen bewerken kan dat op hun bedrijf. Een tussenstap, bijvoorbeeld voor loonwerkers is alleen mogelijk als 150.000 ton varkens- en kalverenmest binnen 2,5 kilometer aanwezig is. 

3. Dieraantallen en stalderen

Gedeputeerde Staten wil stalderen invoeren voor de veehouderij (met uitzondering van de melkveehouderij) in Midden-  en Oost Brabant. Dat betekent dat bedrijven alleen uit kunnen breiden als ze ergens anders een stal kunnen slopen. Het regelen van stalderen en de uitvoering wordt bij samenwerkende gemeenten neergelegd via een zogenoemde Stalderingsdienst.

Meer informatie

Weten wat deze voorstellen in uw situatie betekenen? Neem dan contact op met Jan de Groot: 06 83 90 54 20 of ajm.degroot@dlvadvies.nl 

Let op: diverse aanpassingen in GLB 2024

Agrarische ondernemers die voor 2024 GLB-toeslagen willen aanvragen, moeten er rekening mee houden dat er het een en ander gaat veranderen. Zo komen veel...

Lees verder

Kruidenrijk grasland met een lange adem

De voordelen van kruidenrijk grasland zijn wel bekend: het is droogtetoleranter, het kan (kunst)mest besparen, het leidt tot een toename aan biodiversiteit,...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid