Bufferstroken verplicht in GLB 2023

Publicatiedatum: 04 januari 2023

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is per 1 januari ingegaan. Het aanleggen van bufferstroken is een van de voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op gelden uit het GLB.

Stef van Bergen, adviseur Mest & Mineralen bij DLV Advies legt uit hoe dat zo is gekomen. “We waren gewend dat we altijd hetzelfde hectarebedrag kregen met bepaalde voorwaarden. Maar omdat we als Nederland niet voldoen aan de nitraatrichtlijnen in alle gebieden, heeft Brussel ons verplicht strengere maatregelen te nemen. Dat betekent onder andere bufferstroken en meer gewasrotatie om onder andere biodiversiteit en grondwaterkwaliteit te verbeteren.”

Bufferstrook belangrijkste nieuwe voorwaarde voor de basispremie in GLB

Veehouders moeten dus bufferstroken aanleggen rond de sloten in 2023 willen ze aanspraak maken op gelden uit het GLB. De breedte van de bufferstrook is afhankelijk van of het een droge, watervoerende of ecologisch kwetsbare waterloop betreft.

Stef adviseert agrariërs zich vast voor te bereiden. “Zo kun je met de bufferstroken al rekening houden bij het inzaaien van gewassen en. Het lastige is wel dat op dit moment nog niet duidelijk is welke sloten aan je perceel worden toegekend. Dat komt in februari als RVO het in de kaartlaag bij mijn percelen heeft ingevuld.”

Vestigingssteun voor jonge boeren

Niet alleen bufferstroken zijn nieuw. Ook voor jonge boeren verandert er veel. “We waren eerst gewend dat we als jonge landbouwers een hectaretoeslag kregen. Dat wordt uitgefaseerd en gaat over op vestigingssteun. Als een opvolger meer dan 50% van de financiering overneemt, kan hij € 25.000 tot € 100.000 ontvangen. Daarvoor moet hij een plan schrijven waaruit blijkt hoe hij het bedrijf gaat ontwikkelen en wat hij bijdraagt aan de GLB-doelen zoals bodemkwaliteit en biodiversiteit.”

Video nieuwe GLB  

Voor meer informatie kijk de video van Boerderij Uitgelicht waarin Stef van Bergen meer toelichting geeft over het nieuwe GLB. Wil je meer weten over de toepassing van bufferstroken, vestigingssteun voor jonge boeren of andere onderwerpen met betrekking tot het GLB, neem dan contact op met Stef van Bergen of een van onze andere mest- en mineralenadviseurs.

Video Bufferstroken in het nieuwe GLB

Vanaf dit jaar zijn bufferstroken verplicht op grond langs wateren. Hoe breed moet deze bufferstrook zijn die je niet mag bemesten? En hoe staan deze bufferstroken in verhouding tot het GLB en de teeltvrije zone? Boerderij Uitgelicht gaat langs bij Jannes Jansen van DLV Advies, hij zet de regels rondom de bufferstroken op een rij.

Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023

“Het stikstofoverschot op de bodembalans dient als richtlijn in het streven naar lagere nitraatconcentraties in het grondwater en betere benutting...

Lees verder

Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren de subsidie behoud grasland beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar