Drieluik videoserie: kruidenrijke bufferstroken

Publicatiedatum: 19 oktober 2023

Levert het inzaaien van bufferstroken financieel voordeel op binnen het nieuwe GLB? Welke kruiden slaan aan en welke niet, en wat is hiervan de oorzaak? In deze drieluik van video's over 'inzaaien bufferstroken' geeft Edith Finke, adviseur Mest & Mineralen bij DLV Advies, een verklaring waarom sommige kruiden wel aanslaan en andere niet. Ze legt ook uit hoe het zaaien van kruiden langs bufferstroken financieel voordeel kan opleveren binnen het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Wessel van Rijn deelt daarnaast zijn tussentijdse resultaten van de bufferstroken die vorig jaar zijn ingezaaid.

In het kader van het project 'Verdienen met Duurzame Melkveehouderij Utrecht' wordt er op demovelden gekeken hoe kruiden langs bufferstroken aanslaan. De motivatie van de deelnemers om deel te nemen aan dit project is onder andere ingegeven door de nieuwe regelgeving binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). In deze praktische video's geven we een duidelijk beeld van de voordelen van deze duurzame aanpak en hoe deze in de praktijk kan worden toegepast.

Deel 1: Kruidenrijke Bufferstroken: financieel voordeel in het nieuwe GLB

Ontdek hoe het zaaien van kruiden langs bufferstroken financieel voordeel kan opleveren onder het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). In deze video vertelt Edith over de ecologische én economische voordelen van deze duurzame aanpak.

Deel 2: Kruidenrijke bufferstroken: tussentijdse resultaten

Vorig jaar zaaide Wessel van Rijn uit Breukelen de bufferstroken langs slootkanten in met vijf verschillende kruidenmengsels. In deze video vertelt hij waar de kruiden gedijen en waar hij nog uitdagingen ondervindt. Zijn motivatie om deel te nemen aan dit project was onder andere ingegeven door de nieuwe regelgeving binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Deel 3: Kruidenrijke bufferstroken: verklaring voor resultaten

In onze vorige video 'Inzaaien buffertroken: tussentijdse resultaten', vertelt Wessel van Rijn welke kruiden wel goed zijn aangeslagen en welke niet. In deze video biedt Edith inzicht in de verklaringen voor de observaties en hoe we toekomstige groei kunnen bevorderen.

Meer weten? 

Lees ook het artikel: Kruidenrijke bufferstroken, tips en trucs uit de praktijk.

Lees meer

 

Mede mogelijk gemaakt door

Binnen dit project wordt aan de hand van praktijkkennis via proefvelden gekeken hoe u als melkveehouder kunt blijven verdienen in een omgeving waarin markt, klimaat en regelgeving continu veranderen. Het project is mede mogelijk door steun van de provincie Utrecht en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

 

Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023

“Het stikstofoverschot op de bodembalans dient als richtlijn in het streven naar lagere nitraatconcentraties in het grondwater en betere benutting...

Lees verder

Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren de subsidie behoud grasland beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar