Drone meet biomassa gras

Publicatiedatum: 22 mei 2019

Met een drone is de biomassa van het gras gemeten bij melkveehouder Rick Berntsen in Azewijn. Samen met enkele andere melkveehouders doet hij mee aan een project van DLV Advies over precisiebemesting op grasland. "We beginnen met de bodem te scannen en maken dan een specifiek bemestingsplan", zegt Koen Peters, adviseur rundvee.

"Hier hebben we 10 hectare kleigrond en die hebben we met drijfmest en kunstmest plaatsspecifiek bemest", vertelt Berntsen. "Bij een collega-melkveehouder in Didam hebben we dat ook gedaan. Zijn perceel is zandgrond en dit is zware klei."

Organische stof meten

Peters bepaalde samen met de melkveehouder de werkwijze. "We zijn begonnen met een bodemscan om de pH-waarde en de organische stof in de bodem te meten. Op basis daarvan schreven we een plan hoe te gaan bemesten." Er worden taakkaarten gemaakt en dan wordt trapsgewijs bemest door de loonwerker, precies wat de grond toelaat.

Bodem verbeteren met drone

Op de taakkaarten zijn de verschillen in bodemconditie binnen het perceel te zien, zoals de organische stof en pH. Op basis hiervan wordt het perceel in verschillende vlakken verdeeld en tegelijkertijd wordt er berekend hoeveelheid bemesting per vlak nodig is. Deze vlakken kunnen tien bij tien meter groot zijn. Vervolgens brengt een drone de biomassa van het gras op het perceel in beeld. "De drone laat zien waar verschillen in de opbrengst binnen het perceel zitten", geeft Berntsen aan. "De gegevens van de drone worden nu verwerkt. In het najaar wordt gekeken of er nog bijsturing nodig is. Dit is een beetje het begin, maar hier gaat het denk ik wel allemaal naar toe."

Video

Nieuwe oogst maakte een mooie video van de dronemetingen bij melkveehouder Berntsen. Video gemaakt door tv-redacteur Johan Wissink.

"Dit project doen we twee jaar en ik had verwacht dat de grasopbrengst veel wisselender zou zijn. Maar het valt me echt mee dat het een egaal maaiveld is", zegt Berntsen over zijn ervaring met het project. 

Project precisiebemesting op grasland

Met het project precisiebemesting op grasland wil DLV Advies de bodem- en graskwaliteit verbeteren door gericht te bemesten met een vooraf bepaalde hoeveelheid organische mest als drijf- en kunstmest. Een zogenoemde bodemscanner, een veriscanner, bepaald de bodemconditie van het perceel. Melkveebedrijf Lucassen in Didam en melkveebedrijf Berntsen in Azewijn hebben voor dit project twee totaal verschillende percelen grasland van 10 hectare beschikbaar gesteld. Ook werken we samen met Dronewerkers (drone vliegen) en Meiland Azewijn (loonbedrijf). Lees meer over de resultaten in onze eerdere publicatie uit 2018. Het project “Precisielandbouw en precisiebemesting op grasland” wordt mede mogelijk gemaakt door het programma Toplaag van de provincie Gelderland.

Neem voor vragen over het project contact op met Koen Peters of Marc Strikkeling.

Uitnodiging: ondernemen met biologische zuivel

Melkveehouders staan voor belangrijke keuzes in een tijd van verandering. Hoe navigeer je door wet- en regelgeving gericht op natuur en milieu, terwijl...

Lees verder

Transitieperiode cruciaal voor melkkoeien

Een vlotte overgang naar een nieuwe lactatie is van vitaal belang voor melkkoeien. De transitieperiode, die begint ongeveer 45 dagen voor de verwachte...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Onze adviseurs staan
voor u klaar