Extra eisen PAS

Publicatiedatum: 08 november 2018

Op 7 november 2018 heeft het Europese Hof geoordeeld dat het Nederlandse stikstofbeleid Programma Aanpak Stikstof (PAS) rond vergunningen voor agrarische bedrijven bij natuurgebieden aan strikte voorwaarden moet voldoen. Milieugroepen hadden in 2016 een rechtszaak aangespannen omdat zij van mening zijn dat de PAS onvoldoende onderbouwd is en in strijd is met Europese regels. 

Strenge voorwaarden bemesten zonder natuurvergunning

Volgens het Hof is het beleid op een aantal punten niet in overeenstemming met de Europese Habitatrichtlijn, die leefgebieden in de natuur moet beschermen. Volgens de Europese rechter had Nederland bij de start van het stikstofbeleid moeten nagaan of het positieve effect van de maatregelen vaststaat. Nederland mag bovendien alleen onder strenge voorwaarden een algemene uitzondering maken en het weiden van vee en het bemesten van land zonder natuurvergunning toestaan. Nederland moet eerst de gevolgen van de veestapel, of het in de bodem brengen van meststoffen, wetenschappelijk toetsen.
Ook in individuele gevallen is een natuurvergunning voor het weiden van vee en bemesten nodig, stelt het Hof, tenzij dit nog steeds op dezelfde manier gebeurt als vóór de aanwijzing van een gebied tot Europees Natura 2000-gebied.
Ook moet er worden uitgegaan van de huidige, feitelijke situatie en niet van het verwachte natuurherstel. Hierdoor wordt de afgifte van natuurvergunningen, uitgegeven op basis van een verwachte stikstofreductie in de toekomst, mogelijk nog moeilijker.
Het is duidelijk dat er zware eisen gesteld worden aan de wetenschappelijke onderbouwing van de PAS. Het is aan de Raad van State om te beoordelen of die onderbouwing voldoende is. De Raad van State had het EU-hof om advies gevraagd en moet nu invulling geven aan de uitspraak, die in het voorjaar van 2019 wordt verwacht. 

Wat betekent dit voor ondernemers?

Een betekenis voor de verleende onherroepelijke vergunningen lijkt er vooralsnog niet te zijn. Lopende aanvragen met toekenning depositieruimte zullen naar verwachting aangehouden worden. De komende weken zal duidelijk worden of er besluiten genomen gaan worden waarbij geen ontwikkelruimte nodig is. Als deze besluiten genomen gaan worden is er ook weer ruimte om aanvragen in te dienen zonder toekenning ontwikkelruimte. De intensieve veehouderij lijkt daarmee verder te kunnen op de gebruikelijke weg. Voor de melkveehouders is het een ander verhaal omdat het geven van weidegang, in een groot aantal gevallen, onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering. Er is geen zicht op de gevolgen van weidegang op de Natura 2000-gebieden. Daarmee is het onzeker of voor de bedrijven met weidegang voor de korte termijn vergunningverlening mogelijk is. 

Contact voor advies

Voor een aantal aanvragen en uitbreidingsplannen zijn we dus in afwachting van wat er gaat gebeuren volgende maand. Schroom niet om bij vragen contact op te nemen met Jan de Groot van DLV Advies. Elke situatie is anders en vraagt om een specifieke aanpak. Het is aan te raden om hier in overleg met een specialist naar te kijken.

Boer in grondwaterbeschermingsgebied verliest derogatie dit jaar al

Melkveehouders met grond in grondwaterbeschermingsgebieden kunnen dit jaar al geen derogatie meer aanvragen. “Dat gaat dit jaar al knellen”,...

Lees verder

Proeftuin regeneratieve landbouw Noord-Holland

Regeneratieve landbouw, wat houdt dat precies in? Een sector breed gedragen definitie is er nog niet. Maar het komt altijd neer op het sterker en veerkrachtiger...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid