Fosfaatrechten luchtbel

Publicatiedatum: 05 april 2016

De fosfaatkogel is door de kerk, zo lijkt het. 2 Juli 2015 is de peildatum. De fosfaatruimte die gebruikt gaat worden voor knelgevallen en de eventuele toegewezen latente ruimte voor de extensieve bedrijven, zijn mede bepalend voor de hoogte van de generieke korting. Het op korte termijn kunnen verhandelen van fosfaatrechten, waar 10% over afgeroomd gaat worden, zal een belangrijke bijdrage hebben aan het zo laag mogelijk houden van die generieke korting.

Echte groei er nu wel uit

Iedere ondernemer zal voor zichzelf moeten bepalen hoe ze met deze invulling van fosfaatrechtensysteem het bedrijf gaat ontwikkelen. Dan is er ook nog  de AMvB ‘verantwoorde groei melkveehouderij’ als extra uitbreidingsrem. Ik kan niet anders concluderen dat de echte groei  er nu wel uit is. Heel bewust laat ik de huidige melkprijs geen rol spelen in deze conclusie.

De staatssecretaris geeft in zijn brief van 3 maart aan dat deze maatregelen genomen moeten worden om de derogatie tot 2018 te behouden. Voor de nieuwe periode, van 2018 tot en met 2021, moet nog gepraat worden met de Europese Commissie. Het plan van de staatssecretaris om de derogatie ook veilig te stellen voor de periode 2018-2021 klinkt mij als muziek in de oren. 
Het plan van de staatssecretaris heeft drie stappen. De eerste stap is zorgen dat de huidige derogatie verlengd wordt. De tweede stap is het aantonen dat verwerkte en geëxporteerde mest geen milieueffect kunnen hebben op Nederlands grondgebied omdat het buiten Nederland afgezet wordt. Door te zorgen dat verwerkte en geëxporteerde mest buiten de berekening van het fosfaatplafond vallen, blijft Nederland dus onder het fosfaatplafond. Daarmee wordt ook voldaan aan één van de voorwaarden om de derogatie te verkrijgen. 

Innovaties inzetten

Last but not least wil hij pleiten om innovaties als mineralenconcentraten en kunstmestvervangers inzetbaar te krijgen bovenop de dierlijke mest plaatsingsruimte. 
Uit bovenstaande maak ik op, dat wanneer de staatssecretaris zijn totale plan verkocht krijgt in Brussel, de ’fosfaatrechtenrem’, in de loop van de nieuwe derogatie periode overbodig wordt. De verplichte mestverwerking en export, samen met de AMvB ‘verantwoorde groei melkveehouderij’ houden dan de groei van de melkveehouderij controleerbaar in toom. 
Voor de ondernemers is dit alles weer lastig. Enerzijds is het handig dat er zoveel mogelijk fosfaatrechten op de juiste plek komen voor juni 2017, waarbij de 10% afroming ervoor zorgt dat de generieke korting mee gaat vallen. Dus is het wenselijk dat er zo snel mogelijk gehandeld wordt. Maar wat is de waarde van dat zelfde fosfaatrecht als je beseft dat het een tijdelijke luchtbel is? Kies je er als ondernemer voor om toch te investeren in een fosfaatrecht of investeer je in mestbewerking? Speculaties over de waarde van het fosfaatrecht zijn in volle gang. Hier en daar zijn zelfs al concrete afspraken gemaakt om te komen tot een overdracht van rechten. Vraag en aanbod bepalen uiteindelijk de grootte van de luchtbel. Bedrijfseconomisch is er in ieder geval géén reden om voor het fosfaatrecht van de laatste kilogram melk, waar ruwvoer voor gekocht moet worden en waar mestafzet voor geregeld moet worden, ook maar iets te betalen. 

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met Herrold Lammertink via h.lammertink@dlvadvies.nl of  06 51 53 46 46.

Lees hier de blog zoals geplaatst in de Boerderij van 5 april 2016.  

Uitnodiging: ondernemen met biologische zuivel

Melkveehouders staan voor belangrijke keuzes in een tijd van verandering. Hoe navigeer je door wet- en regelgeving gericht op natuur en milieu, terwijl...

Lees verder

Transitieperiode cruciaal voor melkkoeien

Een vlotte overgang naar een nieuwe lactatie is van vitaal belang voor melkkoeien. De transitieperiode, die begint ongeveer 45 dagen voor de verwachte...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar