Fosfaatverrekening

Publicatiedatum: 06 september 2023

Heeft u het afgelopen jaar meer dan 20 kilogram fosfaat per hectare bouwland uit dierlijke mest gebruikt? Dan heeft u de mogelijkheid om dit te verrekenen in het daaropvolgende jaar. "Het maakt niet uit of u deze verrekening uitvoert op bouwland of grasland, en het type mest dat u gebruikt is eveneens niet van belang", deelt Freddy Keurhorst, adviseur Mest & Mineralen bij DLV Advies.

De aanmeldingsperiode loopt van 1 september tot en met 31 december. Voor de aanmelding is eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 2+ vereist.

Overschot niet meer dan 20 kilogram fosfaat

Freddy verwoordt de voorwaarden en aanmeldingsprocedure als volgt: "Om in aanmerking te komen voor deze regeling, moet het teveel aan mest op bouwland van dierlijke oorsprong zijn en mag het overschot niet meer dan 20 kilogram fosfaat per hectare bouwland bedragen. Bovendien dient het teveel aan mest in het daaropvolgende jaar verrekend te worden; er is geen mogelijkheid om fosfaatverrekening twee opeenvolgende jaren uit te voeren. U dient zich uiterlijk op 31 december van het jaar waarin het teveel aan fosfaat is gebruikt aan te melden."

Nieuwe eigenaar

In het kader van fosfaatverrekening is het goed te weten dat deze regeling uitsluitend van toepassing is op situaties waarin te veel dierlijke mest is gebruikt. Freddy: "Als u zich vorig jaar heeft aangemeld voor fosfaatverrekening en inmiddels uw grond heeft verkocht, is het mogelijk voor de nieuwe eigenaar om deze verrekening over te nemen. Dit kan geregeld worden door een schriftelijke afspraak tussen u en de nieuwe eigenaar op te stellen, die bij eventuele controles als bewijs kan dienen. De nieuwe eigenaar heeft dan de verantwoordelijkheid om het teveel gebruikte fosfaat voor het huidige jaar te verrekenen."

Aanmeldingsperiode

Na het verzenden van de aanmelding ontvangt de aanvrager onmiddellijk een ontvangstbevestiging op het scherm. Deze bevestiging wordt opgeslagen in Mijn dossier onder het tabblad 'Documenten' en fungeert als bewijs van aanmelding voor mogelijke toekomstige controles.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met Freddy of een van onze andere adviseurs Mest & Mineralen. 
 

Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023

“Het stikstofoverschot op de bodembalans dient als richtlijn in het streven naar lagere nitraatconcentraties in het grondwater en betere benutting...

Lees verder

Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren de subsidie behoud grasland beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar