Gezonde koeien op basis van koecomfort-check

Publicatiedatum: 17 mei 2022

Veel bedrijven zullen de komende jaren hun stallen moeten aanpassen en het is voor de hand liggend om dan ook al direct te kijken naar het koecomfort. Naast genetische aanleg, voeding en veemanagement heeft koecomfort namelijk een grote invloed op de gezondheid van het vee. Vanaf juni/juli start het project 'Betere stal voor koe en klimaat' in Noord-Brabant, Zuid-Holland en Utrecht. Heb je plannen om de stal aan te passen, dan is dit project een kans om te ontdekken hoe je kunt werken aan staloptimalisatie en koecomfort op jouw bedrijf.

Twee jaar lang krijgen de deelnemers individuele coaching in combinatie met praktische kennisoverdracht in studiegroepen en tijdens demonstraties/excursies. Aan de basis ligt de koecomfort-check die op het bedrijf van iedere deelnemer wordt uitgevoerd.

Praktische kennisoverdracht

Verspreid over twee jaar vinden 10 groepsbijeenkomsten plaats. Tijdens de bijeenkomst zijn er specialisten van DLV Advies en/of externe sprekers. De inhoud van de bijeenkomsten wordt mede bepaald door de wensen van de deelnemers. Vooralsnog staan op de agenda:

  1. kennismaking en doelen stellen
  2. financiële kansen koecomfort
  3. emissiearme vloeren; klauwen en hygiëne
  4. bedrijfsbezoek
  5. rust en ruimte in de stal. 
  6. uiergezondheid
  7. klauwgezondheid
  8. stalklimaat, hittestress
  9. verbeteren voer- en wateropname
  10. evaluatiebijeenkomst waarin elkaars Plan van Aanpak wordt besproken

Per onderwerp is er aandacht voor het financiële belang van koecomfortverbetering.

Individuele begeleiding

De individuele begeleiding bestaat uit een koecomfort-check en een bedrijfsgebonden plan van aanpak om verbeteringen op bedrijfsniveau door te voeren.

Hoe staat het met het koecomfort op jouw bedrijf?

Ben je melkveehouder in Noord-Brabant, Zuid-Holland of Utrecht, en wil je werken aan het verhogen van het koecomfort, meld je dan aan voor dit project. Het aantal plaatsen is beperkt. Voor de begeleiding wordt een eenmalige bijdrage van € 200 gevraagd.

Het project loopt van juni/juli 2022 tot en met juni 2024. Je kunt je direct aanmelden via het formulier hieronder. Wil je eerst meer informatie, neem dan contact op met Anne van Heesbeen, projectleider.

* verplichte velden

 

 

Monomestvergisters in de varkenshouderij: interessant, maar haalbaarheid omslachtig

Vanaf 2030 dient jaarlijks 1,6 miljard m3 groen gas in aardgas te worden gemengd. Dit biedt varkenshouders een interessant perspectief om monomestvergisting...

Lees verder

Meer boeren kiezen voor monomestvergisting

De interesse van boeren in monomestvergisting groeit snel. Dit constateren de specialisten van DLV Advies, die dit jaar aanzienlijk meer subsidieaanvragen...

Lees verder

Meer nieuws