Goed beregenen met een bedrijfswaterplan

Publicatiedatum: 10 mei 2019

Om in droge periodes te beregenen heb je een bedrijfswaterplan nodig. “Na de extreem droge zomer van 2018 is het belang van goede beregening wel pijnlijk duidelijk geworden”, vertelt Eric Bouwman, adviseur bij DLV Advies. Sinds januari 2018 moeten bedrijven met een beregeningsvergunning in Noord-Brabant over zo’n bedrijfswaterplan met waterbesparende en/of waterconserverende maatregelen beschikken. Waterschap Aa en Maas verstuurt vanaf 6 mei 2019 brieven aan de vergunninghouders om ze hier aan te herinneren. Om zo'n vergunning te behouden, moeten ondernemers in Oost-Brabant de komende 3 weken alsnog een bedrijfswaterplan aanleveren.

Wat is een bedrijfswaterplan?

Een bedrijfswaterplan bevat een overzicht van de maatregelen die een ondernemer neemt om water te besparen op zijn bedrijf. “Het plan moet, afhankelijk van de grondsoort en van het aantal hectares dat een bedrijf telt, één, twee of drie maatregelen bevatten. Denk bijvoorbeeld aan de plaatsing van stuwen om het slootwater en de grondwaterspiegel op niveau te houden, het opvangen van hemelwater, het gebruik van een beregeningssignaal om op het juiste moment te beregenen en de inzet van organische mest en groenbemesters om het watervasthoudend vermogen van de bodem te vergroten.”

Flexibeler beregenen

Hier staat tegenover dat het ondernemers de mogelijkheid biedt om flexibeler te beregenen. Zo geldt voor ondernemers met een bedrijfswaterplan niet langer een voorjaarsverbod op beregening van grasland tot 1 juni en in de maanden juni en juli tussen 11.00 en 17.00 uur. Ook is het slaan van nieuwe putten toegestaan, met een maximum van één put per vijf hectare.
Ondernemers in kwetsbare gebieden in de attentiezones rond Natura 2000-gebieden en in natte natuurparels in Noord-Brabant hoeven niet over een bedrijfswaterplan te beschikken. Bij een waterverbruik tot 70 kuub/uur voor grasland en 100 kuub/uur voor overige teelten volstaat een eenmalige melding.

Bedrijfswaterplan om vergunning te behouden

Waterschap Aa en Maas heeft eigenaren van een beregeningsvergunning verzocht om een bedrijfswaterplan aan te leveren. Om deze vergunning te behouden moeten zij binnen 3 weken aan dit verzoek voldoen. Eric: “Zonder vergunning mag er gewoon niet beregend worden. De gevolgen hiervan zijn in de droge zomer van afgelopen jaar wel duidelijk geworden. Een bedrijfswaterplan is dus echt belangrijk. Ik sluit niet uit dat andere waterschappen hier ook op gaan handhaven.”

Laat een bedrijfswaterplan maken

Wilt u blijven beregenen? Laat dan een bedrijfswaterplan maken. Een adviseur bezoekt uw bedrijf en hij stelt met u het bedrijfswaterplan op. Dit kan via DLV Advies voor € 435 exclusief btw. DLV Advies zorgt ook voor de melding bij het waterschap. Wilt u zich hiervoor aanmelden of wenst u meer informatie? Neem dan contact op met één van onderstaande adviseurs.

Meer boeren kiezen voor monomestvergisting

De interesse van boeren in monomestvergisting groeit snel. Dit constateren de specialisten van DLV Advies, die dit jaar aanzienlijk meer subsidieaanvragen...

Lees verder

Uitnodiging: ondernemen met biologische zuivel

Melkveehouders staan voor belangrijke keuzes in een tijd van verandering. Hoe navigeer je door wet- en regelgeving gericht op natuur en milieu, terwijl...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar