Grasopname verdubbelen

Publicatiedatum: 02 augustus 2021

Binnen het project Grip op Gras is Stichting Weidegang op zoek naar ‘ambitieuze boeren’ die streven naar een hogere drogestofopname van vers gras. De weidegang verbeteren en zo meer potentieel gras benutten, dat is waar de te vormen groep van 500 deelnemers aan gaat sleutelen. Weidecoaches helpen bij de mogelijkheid om de grasopname te verdubbelen.

De drogestofopname van vers gras varieert van 1 tot wel 15 kilo per koe per dag. Dat betekent dat er nog veel te winnen valt bij de opname’, aldus Kees-Jaap Hin van Stichting Weidegang. In de afgelopen jaren heeft de projectleider zich vooral ingezet om meer koeien in de wei te krijgen. ‘Nu kijken we verder: hoe krijgen we meer gras in de koeien als ze toch buiten lopen om ook meer ruw eiwit uit vers gras in het rantsoen te krijgen?’

‘Koe verleiden’

‘Hoe groter de oppervlakte van het areaal gras, hoe meer kilo’s droge stof er per koe beschikbaar zijn. Start vroeg in het voorjaar met weiden, in plaats van na twee snedes.’ Zo geeft Albert-Jan Bos weidecoach en adviseur bij DLV Advies twee voorbeelden van adviezen die hij veehouders meegeeft. ‘Het is de kunst om een koe te verleiden om meer gras op te nemen. Prop ze niet vol met winterrantsoen voordat ze naar buiten gaan.’

De gedreven koeienman ziet in de praktijk dat vaak jarenlang hetzelfde stramien van beweiden wordt toegepast. ‘Het is een manier van werken waar een veehouder zich prettig bij voelt. Daar willen we op doorborduren. Wat er gaat veranderen, moet wel bij de persoon passen. Daarom stellen we in het project de vraag: kan het meer en kan het beter? Waarbij we helpen op een nieuwe manier naar de dagelijkse praktijk te kijken’, legt Bos uit.

Veel voordelen

‘Meer vers gras in de koe is vooral economisch interessant. Je hoeft immers minder eiwit bij te voeren en daarmee daalt direct de rantsoenprijs. Meer gras uit de weide halen, betekent ook minder mest uitrijden en minder maaien. Dus ook minder ammoniakemissie.’ Naast boekhoudkundige voordelen zijn er ook maatschappelijke redenen om meer uit eigen weidegang te halen. ‘Burgers zien graag koeien in de wei, je draagt dus bij aan de waardering van de landbouw. Voor het verminderen van broeikasgassen en het streven naar een gesloten kringloop spelen graslandmanagment en weiden tevens een cruciale rol.’

Aanmelden voor Grip op Gras

Veehouders die mee willen doen aan het project Grip op Gras kunnen zich aanmelden via de website van Stichting Weidegang. Ieder melkveebedrijf kan meedoen. De enige voorwaarde is dat veehouders bereid moeten zijn kengetallen en cijfers te delen, plus een graslandgebruikskalender bij te houden. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Het project omvat twee jaar en zal in het najaar van 2021 starten, zodat in de winter plannen gemaakt kunnen worden. ‘Zo kunnen we rustig naar het nieuwe weideseizoen toewerken.’

Aanmelden kan hier.

 

Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023

“Het stikstofoverschot op de bodembalans dient als richtlijn in het streven naar lagere nitraatconcentraties in het grondwater en betere benutting...

Lees verder

Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren de subsidie behoud grasland beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar