Groen Fosfaat voor landbouw

Publicatiedatum: 19 februari 2016

De tijd van het maïs zaaien komt weer dichterbij. Voor het tweede jaar zonder toediening van fosfaatkunstmest. Een hele aderlating, vooral de maïsteelt op fosfaatfixerende grond. Een oplossing nadert. DLV Advies, Memon en EcoEnergy werken aan de ontwikkeling van fosfaatmest uit dierlijke mest. Maïs bemesten met dit ‘groen fosfaat’ is in tegenstelling tot kunstmestfosfaat wel toegestaan.  

Natuurlijke mestkorrel

Het doel is om een 100% organisch-minerale meststof te maken die gebruikt kan worden in plaats van de fosfaatkunstmest zoals dat in het verleden via de maïsmap gedaan werd. De ontwikkeling van deze meststof is in een eindfase. Er ging uitgebreid onderzoek aan vooraf. Sjoerd Roeloefs, specialist op het gebied van mest en mineralen bij DLV Advies, licht toe: “We zijn gestart met een onderzoek naar de behoeften van de gebruikers. De wensen zijn erg logisch. De meststof moet een constante samenstelling hebben overeenkomstig met de oude maïsmap, moet voortdurend beschikbaar zijn en het moet eenvoudig toe te passen zijn in de huidige landbouwmachines.”

Mestkorrel uit varkensmest

Met deze wensen als uitgangspunt is gestart met de ontwikkeling van deze Groen Fosfaatmeststof uit varkensmest. Er is voor varkensmest gekozen omdat dit een hoog fosfaatgehalte heeft. De varkensmest wordt eerst vergist en vervolgens geperst tot een pellet. De pellet is na de eerste testfase nu klaar voor de volgende stap, het testen in de praktijk. In april wordt een proefveld met maïs aangelegd. Daar wordt de korrel in de praktijk getest. Bij deze praktijkproef worden de huidige standaardbemesting vergeleken met bemesting met groen fosfaat. Hierbij wordt tevens de fosfaatbeschikbaarheid vergeleken met die van kunstmest. Uit deze bemestings- en toedieningsproeven zal blijken of de korrel voldoet aan de verwachtingen. Eventueel kan de vorm en samenstelling daarna nog aangepast worden.

Bekijk de video over Groen Fosfaat door op onderstaande afbeelding te klikken. 

Groen Fosfaat is een initiatief uitgevoerd in het kader van een SBIR-opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.
Neem voor meer informatie contact op met Angela van der Sanden.

 

Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023

“Het stikstofoverschot op de bodembalans dient als richtlijn in het streven naar lagere nitraatconcentraties in het grondwater en betere benutting...

Lees verder

Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren de subsidie behoud grasland beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Onze adviseurs staan
voor u klaar