Grondmonsters voor 31 januari

Publicatiedatum: 03 december 2015

Vanuit de regelgeving omtrent de derogatie zijn agrariërs verplicht geldige grondmonsters te hebben.

De grondmonsters voor derogatie moet uiterlijk 31 januari gestoken zijn. Daarnaast mag een derogatiemonster op 1 februari niet ouder zijn dan vier jaar. Een derogatiemonster met een monsterdatum voor 1 februari 2012 is dus voor 2016 niet meer voor derogatie geldig. Daarom is het van belang jaarlijks te checken of de grondmonsters nog voldoen aan de derogatievoorwaarden.

Volledig grondmonster 

Er zijn verschillende analyses beschikbaar voor grondmonsters. Vanuit de regelgeving is een zogenaamd ‘derogatiemonster’ voldoende. Op de analyse staat dan het NLV (stikstof leverend vermogen) en de Pal of PW (Fosfaattoestand) van de grond vermeld. Een volledige analyse van het grondmonster bestaat naast deze verplichte onderdelen uit bepalingen voor mineralen als kali, zwavel magnesium, natrium en calcium. Ook worden de Ph, organische stofpercentage en CEC (klei-humus) bepaald. Met behulp van deze gegevens ontstaat een veel completer beeld van de bodem per perceel. Hiermee kan een betere gewaskeuze gemaakt worden en een beter bemestingsplan worden opgesteld.

Project Bodemmanagement

Zo is ook de ervaring van de deelnemers aan het Project Bodemmanagement. In dit project dat adviseur Ap van der Bas begeleidt werkt een groep veehouders met elkaar aan het vergroten van de kennis rondom bodemmanagement om daarmee de bedrijfsvoering te verbeteren en verduurzamen. De deelnemers uit dit project kiezen daarnaast voor monsters per perceel, in plaats van een de maximale perceelgrootte per monster.  

Positief effect op Kringloopwijzer

Door monsters per perceel te nemen en volledige analyses van de grondmonsters te laten maken is kan een goed perceelspecifiek bemestingsplan opgesteld worden. Door elk perceel naar behoefte te bemesten wordt een hogere totaalopbrengst behaald. En een hogere gewasopbrengst heeft weer een positief effect op de uitkomst van de Kringloopwijzer.

‘Voorkomen is beter dan genezen’ van start

Na de kick-off bijeenkomsten is het project ‘Voorkomen is beter dan genezen’ in oktober van start gegaan met twee studiegroepen van tien melkveehouders...

Lees verder

Bokashi maak je niet zomaar even

Bokashi is een prima bodemverbeteraar, maar een goede bokashi-hoop maak je niet zomaar even. Er komt best wat bij kijken en er hangt een prijskaartje aan....

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar