Hoger BEX-voordeel in 2016

Publicatiedatum: 27 oktober 2016

Het fosfaatvoordeel in de BEX zal dit jaar hoger worden dan in 2015. Dat is de voorspelling van Marc Strikkeling, na analyse van de BEX-prognoses bij DLV Adviesklanten. In 2015 haalden klanten gemiddeld een voordeel van 9% ten opzichte van de forfaitaire normen. Dit jaar zal dit naar verwachting 15% zijn.

Lager aandeel fosfor in rantsoen

Dit hogere voordeel is te verklaren door het lagere aandeel fosfor in het rantsoen, gemiddeld 3,52 g P / kg ds nu ten opzichte van 3,72 g P / kg ds in 2015). Hierdoor is het benuttingspercentage hoger dan in 2015. “Het lagere aandeel fosfor in het rantsoen van 2016 door de lagere gehaltes fosfor in het krachtvoer en in het ruwvoer van 2015 ten opzichte van 2014. De in 2015 aangelegde kuilen zijn grotendeels in 2016 opgevoerd,” zo verklaart Strikkeling het verschil. 

Stikstof voordelen blijven gelijk

In tegenstelling tot het fosfaatvoordeel zal het stikstofvoordeel in 2016 niet veel anders zijn dan in 2015. Dit komt doordat het ruw eiwitgehalte in de rantsoenen van 2016 niet noemenswaardig afwijken van de gehaltes in 2015. 

Hoger fosfaatvoordeel is minder VVO’s

Als uw fosfaatvoordeel hoger is, hoeft u minder VVO’s aan te schaffen en/of mest af te zetten. Om geen onnodige kosten te maken is het daarom raadzaam nu een BEX-prognose te maken. 

Goed grasjaar heeft gevolgen voor BEX 2017

Bedrijven hebben gemiddeld meer gras gewonnen. Daarentegen is er minder mais aangelegd en was de maisopbrengst op veel plaatsen minder dan normaal. Het aandeel gras in de rantsoenen neemt dus toe. Dit heeft gevolgen voor de BEX, mestafzet en regels rondom grondgebondenheid in 2017. 

Wilt u meer informatie over een BEX-prognoses of een doorkijk naar uw situatie voor 2017, neem dan contact op met Marc Strikkeling via m.strikkeling@dlvadvies.nl of 06 83 90 51 00.

Meer boeren kiezen voor monomestvergisting

De interesse van boeren in monomestvergisting groeit snel. Dit constateren de specialisten van DLV Advies, die dit jaar aanzienlijk meer subsidieaanvragen...

Lees verder

Uitnodiging: ondernemen met biologische zuivel

Melkveehouders staan voor belangrijke keuzes in een tijd van verandering. Hoe navigeer je door wet- en regelgeving gericht op natuur en milieu, terwijl...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar