Ingangsdatum vanggewas op tijd doorgeven

Publicatiedatum: 17 augustus 2016

Als u meer dan 15 hectare bouwland heeft, dan heeft u te maken met de vergroeningseis dat 5% van de oppervlakte bouwland gebruikt moet worden als ecologisch aandachtsgebied (EA). Heeft u dit jaar gekozen voor de Algemene lijst om aan deze eis te voldoen, dan moet u aangeven wat de dag van inzaai is van uw vanggewas bij RVO.nl, mits deze afwijkt met de datum die is opgegeven in de Gecombineerde opgave. Als het vanggewas de ondervrucht is in het hoofdgewas, dan geldt de oogstdatum van het hoofdgewas als inzaaidatum van het vanggewas. Geeft u pas later de inzaai of oogst datum aan, dan geldt de melddatum als startdatum van de 10-weken termijn. Inzaaien van het vanggewas kan na 15 juli en moet voor 30 september. Zaait u het vanggewas eerder in dan 15 juli, dan geldt het 10- weken termijn alsnog vanaf 15 juli.

Wijzigingen in percelen

In de Gecombineerde opgave geeft u aan welke percelen u op 15 mei in gebruik heeft en op welke percelen Ecologisch aandachtsgebied (EA) wordt gerealiseerd. Het is aan te raden om bij het invullen van de Gecombineerde opgave op 15 mei u EA ruim op te geven. Vaak is namelijk nog niet bekend op welke percelen het EA wordt gerealiseerd. Tot en met 30 september kunt u bij het RVO.nl doorgeven op welke percelen er daadwerkelijk een vanggewas voor EA is ingezaaid. Hiervoor gelden echter wel 3 voorwaarden:

  • Er mogen geen nieuwe percelen worden opgegeven. U mag wel het gebruik van de al opgegeven percelen wijzigen als het gaat om vanggewassen voor EA.
  • U kunt door de wijziging niet in een gunstigere positie komen dan voor de wijziging. Dus heeft u voor de wijziging een 4% EA opgegeven, dan kunt u door de wijziging niet aan de 5% komen.
  • Wijzigingen kunnen worden doorgegeven tot uiterlijk de dag van inzaai van het vanggewas.


Heeft u vragen of wilt u meer informatie kijk dan op RVO.nl of vraag het Marc Strikkeling via 06 83 90 51 00 of m.strikkeling@dlvadvies.nl

Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023

“Het stikstofoverschot op de bodembalans dient als richtlijn in het streven naar lagere nitraatconcentraties in het grondwater en betere benutting...

Lees verder

Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren de subsidie behoud grasland beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar