Lagere BEX-voordelen voor stikstof over 2018

Publicatiedatum: 18 december 2018

Uit een analyse van de BEX-prognoses die gemaakt zijn bij klanten van DLV Advies, is gebleken dat de BEX voor stikstof lager uitvalt dan in 2017. In 2017 werd er een gemiddeld voordeel van 7% gehaald ten opzichte van de forfaitaire normen, terwijl de verwachting voor dit jaar uitkomt op een voordeel van circa 4%. Dit is deels te verklaren door de veranderde rekenmethodiek. Dat betekent dat een bedrijf met dezelfde uitgangspunten sowieso een kleiner stikstofvoordeel heeft in 2018 dan vorig jaar. 

Groter aandeel eiwit in rantsoen

Daarnaast lijkt het erop dat veel veehouders binnen de fosfaatwetgeving een hogere melkproductie nastreven. Blijkbaar is er niet bezuinigd op het voeren van eiwit. In 2018 waren in sommige gebieden van Nederland grote grasvoorraden aanwezig, waardoor het aandeel in het rantsoen naar verwachting hoger was. “Het gras bevat veel rijkelijk eiwit dat niet volledig in melkeiwit wordt omgezet. Ook bevat het gras meer eiwit omdat er zomergraskuilen ontbraken die mee kunnen helpen in de afbraak. Dit alles heeft wellicht de benutting niet verbeterd”, zegt Marc Strikkeling, adviseur rundvee.

Fosfaatvoordelen gelijk gebleven

De fosfaatvoordelen blijven gelijk ten opzichte van 2017, met opnieuw 16% fosfaatvoordeel. “Het lijkt erop dat via het krachtvoer net als vorig jaar minder fosfor is aangevoerd. In de mais die in 2017 geoogst is, en dus voornamelijk dit jaar in het voer verwerkt is, zat ongeveer evenveel fosfor dan in de mais die in 2016 geoogst is en een jaar later gevoerd is. Dit heeft voor veel regio’s in het land een gelijkblijvend effect op het BEX-voordeel.”

Via de mest gaat meer fosfaat weg dan nodig is, doordat bedrijven die mest af moet voeren dat meestal moeten doen vanwege een dierlijk stikstofoverschot op het bedrijf. “De effecten van de fosfaatkringloop zijn daardoor niet met elkaar in balans en worden op steeds meer bedrijven zichtbaar. Fosfaatgebreken in gewassen en vee spelen ook mee. Vooral op derogatiebedrijven is het lastig om deze kringloop weer in balans te brengen, omdat het dan met het afzetten van grotere hoeveelheden mest niet te voorkomen is dat er meer fosfaat wordt afgevoerd dan nodig”, aldus Marc.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over uw BEX-prognose en de precieze getallen in uw situatie? Neem contact op met Marc Strikkeling (Noord- / Oost-Nederland) of Rik Janssen (Zuid- / West-Nederland).

 

Meer boeren kiezen voor monomestvergisting

De interesse van boeren in monomestvergisting groeit snel. Dit constateren de specialisten van DLV Advies, die dit jaar aanzienlijk meer subsidieaanvragen...

Lees verder

Uitnodiging: ondernemen met biologische zuivel

Melkveehouders staan voor belangrijke keuzes in een tijd van verandering. Hoe navigeer je door wet- en regelgeving gericht op natuur en milieu, terwijl...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Onze adviseurs staan
voor u klaar