Maand uitstel voor inzaai vanggewas na mais

Publicatiedatum: 30 september 2021

Boeren krijgen uitstel tot 31 oktober bij het inzaaien van vanggewas na de teelt van mais op de zand- en lössgronden. Goed nieuws, aangezien het mais door het natte en groeizame jaar vaak nog niet rijp is. Afgelopen maand werd herhaaldelijk op uitstel van de uiterste inzaaidatum gevraagd, met uiteindelijk goed resultaat.

Om te voorkomen dat een groot deel van de sector met onvoorziene, onevenredig zware consequenties te maken krijgt, heeft minister Schouten vandaag in een brief laten weten de uiterste inzaaidatum voor vanggewas te verschuiven naar 31 oktober aanstaande onder de voorwaarde dat het vanggewas binnen 3 etmalen na de maïsoogst wordt ingezaaid.

Stikstofreductie

Als gevolg van de landelijke regeling om de oogst van zogeheten snijmais vóór 1 oktober binnen te moeten halen, kwamen veel boeren in de knel. Zo’n 70 procent heeft de oogst tot nu toe dan ook uitgesteld. Die verplichting is opgelegd als maatregel voor stikstofreductie. De afgelopen jaren zorgden dit niet voor problemen. Mais was tijdens deze droge jaren vroegrijp en kon op tijd geoogst worden. Echter nu, door het natte en groeizame jaar, is snijmais niet voldoende afgerijpt. Sectororganisaties en individuele bedrijven hebben daarom de noodzaak tot uitstel bij de minister aangekaart. Dit ook in relatie tot de capaciteit van loonwerkbedrijven, en de onwenselijkheid om hier onverantwoord lange dagen voor te maken.

Voorwaarden

De minister roept de ondernemers met nadruk op niet tot het laatste moment te wachten maar zo snel mogelijk te oogsten. Vanggewas dient binnen 3 etmalen na de maïsoogst te wordt ingezaaid. Er mag een mengsel van verschillende gewassen als vanggewas geteeld worden, waarbij het mengsel moet bestaan uit minimaal twee derde uit een of meer vanggewassen welke zijn toegestaan op basis van de Uitvoeringsregeling gebruik meststoffen. Daarnaast laat zij weten dat de korting op de stikstofgebruiksnorm voor maïs, die wordt toegepast na het scheuren van grasland op zand- en lössgronden, volgens jaar verder verhoogd zal worden. 

Melding zaaidatum

Een melding van de teelt van een verplicht vanggewas moet uiterlijk 1 oktober worden gedaan. In de Kamerbrief wordt niet ingegaan of de nieuwe zaaidatum (na 1 oktober) ook gemeld moet worden bij RVO. Praktisch gezien is het ook niet meer mogelijk om dit tijdig te melden. Mogelijk dat hier de komende dagen meer duidelijkheid over komt. Wel is van belang om het juiste gewas gemeld te hebben.

Kleine ingreep, groot effect

In de provincies Friesland, Limburg, Utrecht en Drenthe voert DLV Advies het project ‘Voorkomen is beter dan genezen’ uit. Via bijeenkomsten...

Lees verder

Reductie ammoniak- en methaanemissies haalbaar in de praktijk?

In 2030 dienen in de melkveehouderij de ammoniak- en methaanemissies fors gereduceerd te zijn. Om hier aan bij te dragen werkt het project Netwerk Praktijkbedrijven,...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid