Meer boeren kiezen voor monomestvergisting

Publicatiedatum: 21 mei 2024

De interesse van boeren in monomestvergisting groeit snel. Dit constateren de specialisten van DLV Advies, die dit jaar aanzienlijk meer subsidieaanvragen ontvangen hebben dan vorig jaar. Waar boeren voorheen slechts sporadisch subsidies voor monovergisting aanvroegen, neemt het aantal aanvragen dit jaar toe.

Sinds de introductie van de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) en de voorganger SDE+ zijn er tussen 2013 en 2022 ongeveer 112 vergisters geïnstalleerd. In 2023 zijn er maar liefst 327 subsidieaanvragen ingediend, met name voor monovergisters. Het is nog onzeker hoeveel van die aanvragen daadwerkelijk gerealiseerd worden.

Populariteit combinatie factoren

De stijgende populariteit van monomestvergisting komt door een combinatie van factoren. Ten eerste kan het vergisten van mest melkveehouders extra inkomsten opleveren. Daarnaast draagt het bij aan de vermindering van de methaanuitstoot uit mest, wat resulteert in een lagere CO2-footprint. Bij enkele melkfabrieken wordt dit beloond met een hogere melkprijs.
Een andere belangrijke factor is de aangepaste subsidieregeling SDE++ voor dit jaar. Uit een voorpublicatie blijkt dat de subsidie voor groen gas op kleine installaties is gestegen. Hierdoor wordt vergisting ook aantrekkelijk voor kleinere bedrijven, terwijl het voorheen voornamelijk interessant was voor grotere bedrijven.

Bijmengverplichting

De bijmengverplichting van groen gas vanaf 2026 draagt ook bij aan de toenemende belangstelling. Groen gas, geproduceerd door vergisting of vergassing van biogrondstoffen, heeft dezelfde samenstelling als aardgas. Het kabinet wil dat groen gas wordt toegevoegd aan aardgas. De verplichte bijmenging stuurt op directe en indirecte ketenemissiereductie. De jaarlijkse doelstelling van de bijmengverplichting loopt op van 0,8 megaton in 2026 tot 3,8 megaton CO2-ketenemissiereductie in 2030. DLV Advies houdt rekening met een tekort aan groen gas in 2026, wat kan leiden tot prijsstijgingen.
Demissionair minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie benadrukt het belang van groen gas. “De productie en inzet van groen gas helpt ons onafhankelijker te worden van aardgasimport en helpt daarmee ook bij om de klimaatdoelen voor CO2-reductie te bereiken. Daarnaast kan mestvergisting, als techniek die stikstof- en methaanemissies reduceert, bijdragen aan de doelen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied.”

Zelf vergisten of in samenwerking

Voor veehouders met 250 of meer koeien is het aantrekkelijk om zelf de mestvergisting ter hand te nemen, inclusief de opwaardering van het gas en de aansluiting op het net. Kleinere veehouders kunnen ervoor kiezen om een cluster te vormen om zo mestvergisting te realiseren.
De investering die een ondernemer moet doen, hangt af van verschillende factoren. DLV Advies stelt dat de investering voor een kleinere installatie ongeveer € 300.000 bedraagt en € 850.000 voor een grote installatie, los van eventuele aanpassingen aan de stal. De jaarlijkse kosten om de vergister draaiende te houden komen uit op ongeveer € 20.000.
De SDE++ van 2024 staat open van 10 september tot 7 oktober. Ondernemers die dit jaar willen meedoen wordt aangeraden om de vergunning snel aan te vragen. De subsidie wordt alleen toegekend als de vergunning verleend is.

Dit artikel is in aangepaste vorm overgenomen van Nieuwe Oogst

Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023

“Het stikstofoverschot op de bodembalans dient als richtlijn in het streven naar lagere nitraatconcentraties in het grondwater en betere benutting...

Lees verder

Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren de subsidie behoud grasland beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Onze adviseurs staan
voor u klaar