Meer opbrengst van het land

Publicatiedatum: 22 augustus 2016

Joost van Heesbeen uit Vlijmen runt samen met zijn vrouw Marleen een melkveebedrijf met 135 melkkoeien en 75 stuks jongvee. De koeien worden gemolken met twee melkrobots. Het bedrijf heeft 46 hectare grond, zowel eigendom als pacht.

Joost neemt met zijn bedrijf al jaren tevreden deel aan de kringloopwijzer. Met de kringloopwijzer ziet hij hoe de mineralen op zijn bedrijf benut worden. Ook ziet hij de scores op het gebied van fosfaat, stikstof, ammoniak en broeikasgassen. Sinds twee jaar neemt hij ook deel aan de BEP (bedrijfsspecifieke fosfaatbemesting), een onderdeel van de kringloop. 

Bedrijfsspecifieke fosfaatbemesting

Door deel te nemen aan de BEP benut familie Van Heesbeen de eigen bodem en besparen ze op de mestafzet. Hoe dat komt? Via de BEP (Bedrijfsspecifieke fosfaatbemesting) mag je bij meer opbrengst van het land, ook meer bemesten dan de wettelijke norm om de toestand van het land op peil te houden. Dit geeft voordelen voor het bedrijf, Joost geeft aan: “Als je meer fosfaat per hectare toe mag dienen, is er meer ruimte voor de grondgebondenheid en hoeven wij minder mest via een VVO af te zetten.” Afgelopen jaar mocht Joost per hectare 13 m3 meer mest op zijn land aanwenden dan de wettelijke forfataire norm. 

Door het toepassen van de kringloopwijzer en de BEP boekte Joost van Heesbeen het afgelopen jaar goede resultaten op zijn bedrijf. Dit komt deels door de goede opbrengsten van gras en de keuzes in de maïsteelt.

Lees hier verder hoe Joost vijf snedes van zijn grasland haalt en hoe Arnoud Bink hem hierin begeleidde. Lees het complete verhaal over de ervaring van Joost. Naar aanleiding van zijn ervaring heeft hij ook wat tips voor andere ondernemers!

 

 

Uitnodiging: ondernemen met biologische zuivel

Melkveehouders staan voor belangrijke keuzes in een tijd van verandering. Hoe navigeer je door wet- en regelgeving gericht op natuur en milieu, terwijl...

Lees verder

Transitieperiode cruciaal voor melkkoeien

Een vlotte overgang naar een nieuwe lactatie is van vitaal belang voor melkkoeien. De transitieperiode, die begint ongeveer 45 dagen voor de verwachte...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar