Mesten met dunne fractie

Publicatiedatum: 21 maart 2016

In functie van boxbedekking of in dienst van mestafzet; dat zijn de overwegingen om mest te scheiden. Het gebruik van dunne fractie om meer geconcentreerd nutriënten bij de plant te brengen wordt nauwelijks als argument opgevoerd om mest te scheiden. Toch zijn er proeven die aantonen dat dunne fractie de efficiëntie van kunstmest nadert. Maar één ding staat wel vast; dunne fractie alleen is geen kunstmest. 

Bemesten op maat

Het toepassen van mestscheiding om op maat te bemesten is een minder vaak aangehaald argument om mest te scheiden. Uit veldproeven, waarin verschillende soorten mest tegen elkaar werden uitgezet, blijkt dat, bij een vergelijkbare stikstofgift, de drogestofopbrengst van het grasland niet ver achterblijft ten opzichte van percelen die enkel bemest zijn met KAS. 
De proeven bevestigen dat de productie van grasland toeneemt op het moment dat de mest gescheiden wordt toegediend. Harm Wientjes, projectleider mestverwerking bij DLV Advies, heeft de afgelopen jaren verschillende netwerken begeleid waarin mest scheiden in functie van bemesting centraal stond. Hij is positief tegenover mestscheiding op bedrijfsniveau in dienst van bemesting op maat. Wientjes refereert onder meer naar een proef met verschillende soorten mest die hij heeft uitgevoerd in het kader van het netwerk. "Daaruit bleek dat de stikstofefficiëntie van een samenstelling van drijfmest, dunne fractie en KAS het hoogste rendement gaf." Volgens Wientjes is het echter absoluut niet zo dat de aangetoonde resultaten op elk bedrijf van toepassing zijn. "Er zijn veel factoren die de kwaliteit van het scheidingsproduct beïnvloeden. Dat begint met de samenstelling van de ruwe drijfmest; die varieert per bedrijf." Als voorbeeld noemt Wientjes de gescheiden mest die in de boxen gestrooid wordt. Het uitgangsproduct bevat in dat geval al meer droge stof en dus meer fosfaat en organische stikstof. Daarnaast zijn er verschillen in het rendement van de procedés. 

Het scheiden van mest in functie van bemesting op maat op kan voor veel bedrijven interessant zijn. Wientjes is van mening dat de efficiëntie van het eindproduct verbetert. “ln dunne fractie zitten veel mineralen die direct beschikbaar zijn voor de plant. In ruwe drijfmest zit organische en minerale stikstof in de verhouding 50/50. Minerale stikstof is direct beschikbaar voor de plant, terwijl organische stikstof eerst door het bodemleven moet worden omgezet. Deze komt pas deels later in het groeiseizoen beschikbaar en het duurt twee jaar voordat de mineralisatie is afgerond."

Kunstmestvervanger

Bij het scheiden van mest verandert de verhouding tussen minerale en organische stikstof, omdat een gedeelte van de organische stikstof achterblijft in de dikke fractie. Al naargelang de scheidingswijze blijft in de dunne fractie ongeveer 1,5 kilogram organische stikstof (37,5 procent van de totale stil bemestingsplan.

Het hogere aandeel van minerale stikstof in de dunne fractie werpt de vraag op of de dunne fractie als volwaardige kunstmestvervanger mag worden aangemerkt. Dat vooroordeel neemt Wientjes direct weg. “Dunne fractie is geen kunstmestvervanger omdat het nog steeds organische stikstof bevat. Maar omdat er rekenkundig meer op de norm bemest kan worden, kun je wel hogere giften toedienen. Daarmee kun je wel degelijk besparen op kunstmest.” Wientjes doelt op bedrijven waarbij de mestgift beperkt wordt door fosfaat en het niet mogelijk is om de stikstofnorm uit dierlijke mest vol te maken. 

Vier manieren vergeleken

DLV Advies heeft in het kader van een netwerk de opbrengsten gemeten van vier verschillende bemestingswijzen. De praktijkproeven van DLV Advies bevestigen de beelden van het onderzoek op De Marke. De efficiëntie van stikstof bij gelijke bemestingsniveau's is gelijk bij gebruik van dunne fractie of bij een combinatie van drijfmest en kunstmest. De efficiëntie van fosfaat kan met inzet van mestscheidingsproducten enorm verbeteren. “Het is de wetgeving zelf die kringloopdenken en circulaire economie in de weg staat", aldus Harm Wientjes.

Bekijk het complete artikel over 'Mesten op maat met dunne fractie' zoals geplaatst in Melkveebedrijf. Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met Harm Wientjes via h.wientjes@dlvadvies.nl of via 06 20 39 82 71.


 

Snelle goedkeuring voor Renure als kunstmestvervanger noodzakelijk

Recente ontwikkelingen binnen de Europese Commissie brengen mogelijk een doorbraak voor de agrarische sector: het gebruik van bewerkte dierlijke mest als...

Lees verder

Praktische tips bij invullen Gecombineerde Opgave

Vorig jaar hebben we gezien dat de uitdagingen rondom de Gecombineerde Opgave aanzienlijk zijn toegenomen. De implementatie van het nieuwe Gemeenschappelijk...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid