Mestoverschot? Mest scheiden!

Publicatiedatum: 23 november 2015

Mestscheiden is het scheiden van drijfmest in een vloeibaar en een vast gedeelte, ook wel dunne en dikke fractie genoemd. Deze techniek kan interessant zijn voor bedrijven met een mestoverschot.

Dit geldt met name voor bedrijven die scheef uitkomen in de benutting van de gebruiksnormen. Als je vanwege fosfaat mest moet afvoeren, kun je voordeel hebben om dikke fractie af te voeren in plaats van drijfmest. Zo kan er meer stikstof op het eigen bedrijf gehouden worden en er hoeft er minder kunstmest aangekocht te worden. Daarnaast levert het een besparing op in de transportkosten. Dikke fractie heeft per ton namelijk hogere gehalten als drijfmest. Ook voor de ontvanger en gebruiker van de dikke fractie zijn er voordelen. Zo heeft dikke fractie een hoger percentage organische stof en hoeft er met dikke fractie minder vaak over het land gereden worden.  

Zelf scheiden of laten scheiden?

Mest scheiden is extra aantrekkelijk voor veehouders die al een eigen scheider hebben voor het gebruik van gedroogde mest als boxstrooisel. Zij hebben zeer lage kosten voor het scheiden van de extra mest omdat de scheider al terug verdiend wordt met de winning van het boxstrooisel. 
Bij zelf scheiden kan je ook kiezen voor het plaatsen van een composteringstrommel na de scheider. Daarmee is de mest te hygieniseren en wordt het een exportwaardig product. Deze gecomposteerde mest mag je exporteren en zo voldoe je aan de mestverwerkingsplicht. Dit is alleen rendabel bij grotere hoeveelheden en goedkope exportmogelijkheden. Oftewel, een locatie dicht bij de grens.
Een derde optie is een loonwerker in te schakelen om de mest te scheiden. Dan hangt het af van de scheidingskosten per m3 ingaande mest en de gehalten in de dikke fractie om te bepalen of dit rendabel is.

Overweegt u mest te scheiden? Neem voor een rendementsberekening of advies dan contact op met Ap van der Bas.

Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023

“Het stikstofoverschot op de bodembalans dient als richtlijn in het streven naar lagere nitraatconcentraties in het grondwater en betere benutting...

Lees verder

Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren de subsidie behoud grasland beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar