Mestvergisting op eigen erf heeft de toekomst

Publicatiedatum: 05 september 2016

Kleinschalige mestvergisting heeft de toekomst in de rundveehouderij. Om mestvergisting op het eigen bedrijf van de grond te krijgen, moet echter nog wel wat gebeuren. Dat zijn conclusies van de bijeenkomst ‘mestvergisting op het eigen bedrijf’ die DLV Advies afgelopen dinsdag 30 augustus organiseerde op de Dairy Campus in Leeuwarden.

Energieneutrale voorbeeldbedrijven

Een van de sprekers op de bijeenkomst was Sjef van der Lubbe, adviseur energie uit biomassa van de provincie Friesland. Hij verwacht dat over tien jaar geen onbewerkte mest meer op het land uitgereden gaat worden. “Alle mest ondergaat eerst een bewerkingsslag voordat het het land op gaat.” Hij verwacht niet dat co-vergisting (mest met bijproducten) verder gaat uitbreiden. De bijproducten zijn te duur geworden of niet te krijgen. “We zien dat diverse co-vergisters omgebouwd worden naar monovergisters.” Volgens Van der Lubbe heeft mestvergisting op het boerenerf de toekomst. Doel is het afvangen van gassen zoals methaan en CO2. Samen met de provincies Drenthe en Groningen wil Friesland voorbeeldbedrijven in de regio opzetten die energieneutraal dan wel energieproducerend zijn. “We denken aan 25 voorbeeldbedrijven”,  zegt van de Lubbe.

Minimaal 150 koeien

Jan Dirk van Mourik, projectleider Vergisting en Beweiding van FrieslandCampina vertelde tijdens de bijeenkomst dat de zuivelaar in onderhandeling is met het ministerie van Economische Zaken om een collectieve subsidie te krijgen voor 200 boerenvergisters. In 2017 moeten deze 200 geplaatst en in bedrijf zijn bij evenveel melkveehouders. Een vergister is geschikt voor een melkveebedrijf met minimaal 150 koeien die dagverse mest beschikbaar heeft voor vergisters. Het meeste rendement valt te halen met dagverse mest. Heikel punt is dat stalaanpassingen nodig zijn. Jan Dirk van Mourik: “Een bedrijf dat een stalvloer met roosters en een mestput is minder geschikt voor vergisting. Een mestschuifsysteem is beter als je wilt gaan vergisten.” Volgens Van Mourik is vergisting het snelst rendabel bij bedrijven die geen mestoverschot hebben en het digestaat grotendeels kwijt kunnen op eigen land.

Geen vergunning nodig

Het voordeel van kleinschalige vergisters is dat een aparte vergunning niet nodig is. “Het valt binnen het activiteitenbesluit”, zegt Ap van der Bas, mestverwerkingsdeskundige van DLV Advies. Provincies hebben vaak investeringssubsidies voor vergisting. Vergisting kost een boer doorgaans zes uur per week extra arbeid. “Soms kan dit net voldoende zijn om een zoon op het bedrijf te laten komen werken.”

Wilt u meer weten over mestvergisting op het eigen bedrijf? Neem dan contact op met Ap van der Bas.

Dit artikel is gepubliceerd in de Boerderij van 2 september j.l.

Uitnodiging: ondernemen met biologische zuivel

Melkveehouders staan voor belangrijke keuzes in een tijd van verandering. Hoe navigeer je door wet- en regelgeving gericht op natuur en milieu, terwijl...

Lees verder

Transitieperiode cruciaal voor melkkoeien

Een vlotte overgang naar een nieuwe lactatie is van vitaal belang voor melkkoeien. De transitieperiode, die begint ongeveer 45 dagen voor de verwachte...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar