Minder uitspoeling nutriënten met precisiebemesting

Publicatiedatum: 10 december 2018

Verlies van nutriënten in de bodem moet zoveel mogelijk beperkt worden. Manieren om uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen en vooral stikstof, in de vorm van nitraat, naar het grondwater te verminderen zijn belangrijk. De Kringloopwijzer is daarbij een belangrijk hulpmiddel.

DLV Advies begeleidt zo'n 30 melkveehouders die behoren tot de grondwaterbeschermingsgebieden in Drenthe, om hun bedrijfsvoering zo te optimaliseren dat minder gewasbeschermingsmiddelen en nitraat naar het grondwater uitspoelen. Albert Jan Bos en Ap van der Bas begeleiden vanuit het project Grondig Boeren voor Water in dit kader drie groepen veehouders.

"Op de deelnemende bedrijven is in de winter van 2017 voor het eerst, zowel op een gras- als een maisperceel, een monster genomen van het bovenste grondwater om het nitraatgehalte te bepalen. De resultaten hebben we op de evaluatiebijeenkomst van 22 november 2018 besproken", zegt Albert Jan Bos.

Nitraatgehalte bodem

Gemiddeld was het nitraatgehalte in het bovenste grondwater op de graspercelen 25 gram per liter en op de maispercelen 62 gram per liter. Het doel is om maximaal 50 gram per liter te behalen volgens de Nitraatrichtlijn. "Bij de teelt van mais hebben we dus nog wat werk te verzetten om het stikstofgehalte in de bodem te laten dalen", aldus Albert Jan.

De oplossing: vanggewassen

"Vanggewassen kunnen helpen om de uitspoeling van stikstof tegen te gaan. De afgelopen twee jaar zijn we met name bezig geweest met onderzaai van gras als vanggewas. Een groot deel van de deelnemers is hiermee aan de slag gegaan. In 2018 hebben we een demoveld opgezet in Noordlaren, waar bij drie verschillende maisrassen na de oogst de opbrengsten zijn vergeleken." Vanggewassen als rietzwenk en Italiaans raaigras werden hierbij toegepast. "Rietzwenk gebruik je vlak na het zaaien van mais en Italiaans raaigras zowel als onderzaai als nazaai."

Albert Jan vervolgt: "In het najaar van 2018 hebben we het demoveld in Noordlaren bezocht. Mede door de vroege oogst stond er een massaal gewas op het ondergezaaide Italiaans raaigras. Het rietzwenkgras heeft een beperkte bovengrondse groei, maar wel veel dikke wortels onder het maaiveld. Hoewel alle maisrassen gelijk geoogst waren, was er toch verschil te zien in de groei van de verschillende grassen. Alvast vooruitkijkend naar volgend voorjaar werd besproken hoe je het vanggewas het beste en netjes kunt vernietigen, natuurlijk het liefste zonder een glyfosaatbespuiting."

Video precisielandbouw met drones

Tijdens een eerdere velddemonstratie van het project werden percelen bekeken met een aantal technieken, waarvan de verschillen in bodemopbouw en bodemstructuur werden benadrukt. In de video worden de gebruikte technieken binnen de precisielandbouw uitgelegd, zoals de bodem scannen met een Verisscan en het maken van beelden van bovenaf met drones. Albert Jan Bos van DLV Advies, Christel Tijssen - loonwerker en lid van de Dronewerkers - en Gert-Jan Noij van Wageningen University & Research komen voorbij. De video is gemaakt door Bianca Domhof van Projecten LTO Noord.

Over het project

In het project Grondig Boeren voor Water werken in opdracht van provincie Drenthe, Vitens, Waterbedrijf Groningen, Waterleidingmaatschappij Drenthe en LTO Noord de volgende partijen samen: Aequator, Countus, DLV Advies, Projecten LTO Noord, Royal Haskoning DHV en Wageningen UR.

Aanmelden derogatie mogelijk tot en met 7 april

De voorwaarden voor derogatie zijn dit jaar fors gewijzigd. De derogatie moet uiterlijk 7 april zijn aangevraagd. Hiervoor dient eveneens een bemestingsplan...

Lees verder

Video: invullen Gecombineerde opgave

Voor elke agrarische ondernemer geldt dat de Gecombineerde Opgave tussen 1 maart en 15 mei ingevuld moet zijn bij RVO. Onder andere het nieuwe GLB en...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid