Minimaliseren fosfaat- en stikstofverliezen

Publicatiedatum: 15 december 2017

Het merendeel van de deelnemers aan het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers voldoet aan de uitspoelingsnorm voor stikstof. Van fosfaatverliezen is op de meeste bedrijven al helemaal geen sprake meer, de fosfaatoverschotten zijn negatief. Dat bleek vorige week toen aan ruim 100 deelnemers en belangstellenden de resultaten van vier jaar VKA werden gepresenteerd.

Hogere gewasopbrengsten met lagere bemesting

De cijfers laten zien dat op veel fronten vooruitgang is geboekt. Gerjan Hilhorst van WUR complimenteerde de deelnemers met hun resultaten op het gebied van bedrijf, bodem, water en lucht. De deelnemers boeken hogere gewasopbrengsten bij een lagere bemesting. Een betere benutting van stikstof en fosfaat waardoor ruim de helft van de deelnemers gemiddeld over drie jaar voldoet aan de norm voor het stikstofbodemoverschot. De KringloopWijzer levert het bewijs. En de rest van de bedrijven zit nog maar een klein beetje boven die norm. Eén ton droge stof gras per hectare erbij, bij gelijke bemesting, en ook zij voldoen eraan. Een goede bodemvruchtbaarheid is hiervoor belangrijk.

Negatief fosfaatoverschot

Bijna 70% van de deelnemers heeft een negatief fosfaatoverschot. Ze onttrekken met een hoge gewasopbrengst meer fosfaat dan ze als meststof beschikbaar hebben. Dit komt enerzijds door verlaging van de fosfaatexcretie en anderzijds doordat bij de verplichte mestafzet, gebaseerd op de stikstofgebruiksnorm, fosfaat het bedrijf verlaat. Dit gaat op termijn ten koste van de bodemvruchtbaarheid. Evenwichtsbemesting is het doel.

Gewasopbrengst en bodemvruchtbaarheid zijn de sleutels

Het verschil tussen de bedrijven die wel en niet aan de uitspoelingsnorm voor stikstof voldoen wordt veroorzaakt door de gewasopbrengst. De bedrijven die aan de norm voldoen produceren gemiddeld 1800 kg droge stof aan gewas per ha meer dan de bedrijven die er niet aan voldoen. 10% meer gewasopbrengst en ook de overschrijders voldoen aan de norm. Uit de resultaten van VKA blijkt verder dat bodemvruchtbarheid een belangrijke verklarende factor is voor de verschillen tussen bedrijven. De 20% bedrijven met de laagste stikstofoverschotten scoren significant beter op bodemvruchtbaarheid dan de gemiddelde deelnemer.

Verbeteren bodemvruchtbaarheid

In Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) werken meer dan 280 melkveehouders aan het verbeteren van de vruchtbaarheid van hun bodem. VKA wil melkveehouders inspireren en faciliteren om efficiënter met de mineralen op hun bedrijf om te gaan.

Binnen dit project begeleiden Marc Strikkeling en Sjoerd Roelofs namens DLV Advies enkele studiegroepen. De belangrijkste projectresultaten van vier jaar Vruchtbare Kringloop Achterhoek zijn samengebracht in een boekje. Meer informatie over het project is ook te vinden op de website van Vruchtbare Kringloop Achterhoek

Wel of geen derogatie aanvragen? Kijk goed naar je ruwvoerpositie

Door de afbouw van derogatie wordt het voor steeds meer melkveehouders interessant om geen derogatie meer aan te vragen. Voor welke bedrijven dit geldt,...

Lees verder

Nieuwe uitrijregels mest 2024

Sinds 2023 zijn er wijzigingen doorgevoerd in de regels voor mestuitrijding. Deze wijzigingen betreffen specifiek de uitrijdperioden voor strorijke mest,...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid