Nieuw vanggewas zaaien toegestaan door droogte

Publicatiedatum: 02 oktober 2019

U mag dit jaar, ook na 1 oktober, opnieuw een vanggewas inzaaien als de onderzaai door de droogte en hoge temperaturen onvoldoende is opgekomen. Dit heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, samen met de NVWA en RVO, besloten. Alleen een vanggewas zaaien is niet genoeg om te voldoen aan de voorwaarden van het ministerie. Er moet uiteindelijk een gewas komen dat de bodem bedekt.

Het vanggewas neemt nutriënten op en voorkomt uitspoeling, vooral van stikstof. Door het gewas op een gegeven moment onder te werken, wordt organische stof vastgelegd in de bodem. Organische stof verhoogt het watervasthoudend vermogen van de bodem, zorgt voor een betere bodembewerkbaarheid en een lagere indringingsweerstand. Daarnaast draagt het bij aan een rijk en divers bodemleven. Gemiddeld wordt per jaar zo’n 2% van de aanwezige organische stof (wat voor een groot deel uit koolstof bestaat) in de bodem afgebroken. Door koolstof zo veel mogelijk in de bodem opgeslagen te houden, wordt CO2-uitstoot voorkomen.

Meer informatie over de mogelijkheden en voorwaarden van het inzaaien van een vanggewas na 1 oktober kunt u vinden op de website van RVO (onder het kopje Controle en handhaving).

Koolstof op het eigen bedrijf

Om tot goed beheer van het organisch stofgehalte te komen, is het van belang inzicht te krijgen in de koolstofdynamiek op het eigen bedrijf. De KoolstofkringloopWijzer die DLV Advies inzet, is ontworpen om op bedrijfsniveau het vastleggen en afbreken van koolstof te monitoren. Het model rekent een bedrijfsbalans uit in kilogram koolstof per hectare waaraan je kunt aflezen welk resultaat je handelen had op de hoeveelheid opgeslagen koolstof.

Met de KoolstofkringloopWijzer zijn verschillende scenario’s te maken en te vergelijken. De effecten van stikstof en fosfaat zijn relatief makkelijk te volgen en te monitoren, koolstof en organische stof zijn lastiger. Ids van der Ploeg, Adviseur Rundvee bij DLV Advies, heeft in verschillende projecten met de KoolstofkringloopWijzer gewerkt. “In de maatschappij, politiek en sector kijken we momenteel hoofdzakelijk naar wat we uitstoten: de emissie. Dit gaat veranderen. Vanuit de nieuwe GLB zijn al plannen om de vastlegging van koolstof te gaan waarderen. Dat biedt kansen voor de sector, maar dan moeten we deze vastlegging  wel kunnen aantonen en borgen. Dat is wat wij doen met het model”. “

Bodemkwaliteit met koolstofkringlopen Flevoland

In onder andere het project Bodemkwaliteit met koolstofkringlopen Flevoland is het model in de praktijk toegepast bij de projectdeelnemers. Verschillende scenario’s zijn daarbij tegen het licht gehouden. Het mooiste is dat deelnemers zelf gaan roepen: “deze maatregel past bij mij”. Veel van de veehouders binnen dit project werken samen met akkerbouwers of hebben zelf een gemengd bedrijf. Kenmerkend voor Flevoland is dat er veel een- of tweejarig grasland in de bouwplannen zit. Op slechts weinig percelen staat meerdere jaren hetzelfde gewas, maar dat wil niet zeggen dat er geen mogelijkheden zijn om koolstof te binden en vast te houden. Het tonen van verschillende scenario’s motiveert de ondernemers tot het nemen van maatregelen ter verhoging van het organisch stofgehalte en een positieve koolstofbalans op het eigen bedrijf.

Meer weten over de KoolstofkringloopWijzer?

Voor meer informatie over de KoolstofkringloopWijzer of over een van de projecten van DLV Advies over koolstofkringlopen kunt u contact opnemen met Ids van der Ploeg. De contactgegevens staan onderaan dit bericht.

 

 

Snelle goedkeuring voor Renure als kunstmestvervanger noodzakelijk

Recente ontwikkelingen binnen de Europese Commissie brengen mogelijk een doorbraak voor de agrarische sector: het gebruik van bewerkte dierlijke mest als...

Lees verder

Praktische tips bij invullen Gecombineerde Opgave

Vorig jaar hebben we gezien dat de uitdagingen rondom de Gecombineerde Opgave aanzienlijk zijn toegenomen. De implementatie van het nieuwe Gemeenschappelijk...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid