Plantgoed vrij van valse meeldauw

Publicatiedatum: 04 juli 2019

DLV Advies heeft, samen met onderzoekers van Wageningen University & Research en Naktuinbouw, een methode praktijkrijp gemaakt om plantgoed vrij te krijgen van valse meeldauw door gebruik van warme lucht. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Valse meeldauw-vrij verklaring vereist

Het plantgoed van uien moet conform art 14d van de Regeling bestrijding schadelijke organismen vrij zijn van valse meeldauw. Deze zogenoemde teeltmaatregel heeft een verplichtend karakter. Om tweedejaars plantuien te mogen telen is een valse meeldauw-vrij verklaring, een beoordelingsrapport afgegeven door Naktuinbouw, vereist. Dit rapport wordt afgegeven als bij de veldkeuring van eerstejaars plantuien, vlak voor de oogst of bij nacontrole (warmtebehandeling), geen valse meeldauw wordt waargenomen. In de praktijk betekent dit dat verdachte partijen een warmwaterbehandeling volgens het protocol van Naktuinbouw ondergaan. De nadelen van een warmwaterbehandeling zijn het moeten terugdrogen van de plantuien, verkleuring van de plantuien en mogelijke kruisbesmetting met ziekteverwekkers.

Gevalideerde methode

Uit eerder onderzoek was al komen vast te staan dat ook behandeling met warme lucht valse meeldauw in plantgoed kan doden. Wel moest nog vastgesteld worden aan welke voorwaarden moest worden voldaan. Het onderzoek is uitgevoerd bij Mts Twisk in een daarvoor nieuw gebouwde en ingerichte uienbewaarplaats. Het project wordt mede ondersteund door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. Het onderzoek heeft er toe geleid dat, evenals de warmwaterbehandeling, nu ook de warme luchtbehandeling een gevalideerde methode is.

Voorwaarden warme luchtbehandeling

De schimmel P. destructor (de veroorzaker van valse meeldauw in Allium spp) in eerstejaarsplantuien kan gedood worden door een warme luchtbehandeling. De plantuien moeten daarbij blootgesteld worden aan een temperatuur van minimaal 41,5°C, gedurende tenminste 24 uur. Deze temperatuur moet in de gehele behandelruimte bereikt worden. De relatieve luchtvochtigheid moet in de behandelruimte minimaal 80% blijven. De te behandelen partij uien moet voorafgaand aan de warme luchtbehandeling voldoende gedroogd zijn.

Als aan deze voorwaarden wordt voldaan dan zal Naktuinbouw een valse meeldauw-vrij verklaring afgeven.

Dit artikel verscheen op de website van Biojournaal. Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Harrie Versluis.

Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023

“Het stikstofoverschot op de bodembalans dient als richtlijn in het streven naar lagere nitraatconcentraties in het grondwater en betere benutting...

Lees verder

Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren de subsidie behoud grasland beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar