Precisielandbouw: het boerenverstand passé?

Publicatiedatum: 17 september 2019

'Precisielandbouw is opkomend'. Het is een van de koppen die om de zoveel tijd opduikt in de vakbladen. Blijkbaar is er een trend ontstaan waar heel agrarisch Nederland aan meewerkt. Het lijkt tot nu toe in de praktijk vooral een markt te zijn voor machinebouwers en softwareontwikkelaars. De voorlopende loonwerkers en boeren maken gretig gebruik van de trend en zien genoeg mogelijkheden, maar hoe houden zij het toepasbaar op het eigen boerenerf?

Precisielandbouw heeft met name te maken met efficiënt en nauwgezet werken. Vandaag de dag betekent dat ook het gebruik van een hele berg sensoren die moeten dienen als extra ogen en oren voor de ondernemer in het agrarisch werkgebied. Automatisering is daarmee een vorm van lastenverlichting.

De techniek en verzamelde data helpen ons, bij goed functioneren, om meer dan ooit tegelijkertijd te kunnen waarnemen en te kunnen (laten) uitvoeren. Toch zie ik dit niet als het basisprincipe van precisielandbouw. Er schuilt namelijk een valkuil in. Laat je vooral niet gek maken door alle data die hierdoor op je afkomt, maar laat dit altijd een aanvulling zijn op je boerenverstand.

Ervaring gaat boven Google

Als opvolger ervaar ik het bijna dagelijks. Je zit als jonge hond boordevol nieuwe ideeën voor een andere aanpak. Het kan altijd beter en online is meer te vinden dan ooit. Wanneer je met deze gevonden nieuwe plannen aan de slag gaat, kom je er vaak (laten we zeggen in 75% van de gevallen) achter dat een uurtje zoeken op Google niet op kan tegen meer dan 40 jaar ervaring in het vak én de ervaring op een specifieke locatie.

Bodemscans en Nieuw Nederlands Weiden

Zo kijk ik eveneens naar de opkomst en het gebruik van technieken voor precisielandbouw. Bodemscans bijvoorbeeld zijn heel interessant, maar geven die ook een goed beeld van wat er zich in de afgelopen decennia heeft afgespeeld op het perceel? Ook die techniek is namelijk (nog) niet foutloos en nauwkeurig genoeg.
Ook 'Nieuw Nederlands Weiden' is een fantastisch systeem om arbeid te besparen en toch een goede opname van vers gras te realiseren, al moet je wel op tijd kunnen schakelen wanneer de grasgroei afneemt. Sensoren en algoritmes worden steeds beter, maar een ondernemer die het 'in de vingers heeft' doet het toch nog altijd beter dan een ondernemer die 'nog nat achter de oren is'.

Slimmer werken

Een paar jaar geleden was ik er stellig van overtuigd dat boerenverstand niet meer nodig zou zijn met precisielandbouw. Nu kom ik daar op terug. Gebruik de kennis en ervaring die je hebt opgedaan en laat je vooral niet verwarren door nieuwe informatie. Aan de andere kant moet je ook niet schrikken van de technologie. Haal waar nodig adviseurs aan die ervaring hebben met deze systemen en het interpreteren van de gegevens.

Harder werken is geen mogelijkheid, want er zitten maar 24 uren in 1 dag. Slimmer werken kan daarentegen wel. Alle systemen kunnen en moeten namelijk voor jou werken en niet andersom. Als boer moeten we namelijk al genoeg.

Dit blog is ook verschenen op de website van Boerenbusiness.nl.

Monomestvergisters in de varkenshouderij: interessant, maar haalbaarheid omslachtig

Vanaf 2030 dient jaarlijks 1,6 miljard m3 groen gas in aardgas te worden gemengd. Dit biedt varkenshouders een interessant perspectief om monomestvergisting...

Lees verder

Meer boeren kiezen voor monomestvergisting

De interesse van boeren in monomestvergisting groeit snel. Dit constateren de specialisten van DLV Advies, die dit jaar aanzienlijk meer subsidieaanvragen...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar