SABE regeling, eerste dag overtekend

Publicatiedatum: 18 december 2020

Eerder dit jaar maakte minister Carola Schouten duidelijk dat agrarische ondernemers in aanmerking konden komen voor kennisvouchers t.w.v. 1.500 euro. De gratis vouchers zijn te verzilveren voor onafhankelijk advies of scholing, bedoeld om een omslag te kunnen maken naar een meer duurzame en klimaatvriendelijke bedrijfsvoering.  De aanvragen konden vanaf 30 november t/m 28 februari 2021 ingediend worden, maar zijn op de eerste dag al overtekend.

Op de eerste dag van intekening waren er al zoveel aanvragen ingediend voor de regeling Agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE), onderdeel 'Advies- en cursusvouchers', dat de openstelling dezelfde dag is gesloten door RVO.

Budget overschreden

In totaal zijn er 2.000 vouchers beschikbaar die, na toekenning, binnen een jaar besteed dienen te worden. De toekenning ging in principe op volgorde van binnenkomst. Met het aantal aanvragen op de eerste dag van de openstelling werd het beschikbare budget van 3 miljoen euro al overschreden.
Momenteel neemt de RVO geen nieuwe aanvragen meer in behandeling en bepaalt een loting of de ingediende aanvragen worden toegekend of afgewezen.   

Eerste vouchers toegekend

Inmiddels zijn de eerste vouchers toegekend die bedoeld zijn voor verdiepende advisering op de genoemde thema’s:
Kringlooplandbouw

Duurzaam ondernemerschap

  • persoonlijke ontwikkeling van ondernemer en bedrijf;

  • samenwerkingen tussen akkerbouwers en veehouders;

  • bedrijfsovername en bedrijfsbeëindiging;

Na verwachting zullen alle toekenningen voor de adviesvouchers binnen de gestelde periode van 8 weken worden afgerond. Wanneer u zich heeft aangemeld voor de SABE regeling zult u dit binnen deze gestelde termijn horen.

Meer lezen over de huidige SABE regeling

Onafhankelijke adviseurs

Voor het verzilveren van de vouchers dient de adviseur ingeschreven te staan  in het zogenoemde BAS-register van de Vereniging voor Agrarische Bedrijfsadviseurs. Uit de beoordelingsgesprekken met de BAS commissie blijkt dat de lat van deskundige hoog wordt gelegd. Het is de intentie van LNV om goed advies laagdrempelig beschikbaar te stellen. Adviseurs van DLV Advies scoren hier goed in en volgen dan ook die lijn in de uitvoering.
Onze adviseurs zijn gecertificeerd en ingeschreven in het BAS-register en kunnen ondernemers adviseren bij de verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Daarnaast zijn zij onafhankelijk en lopen er geen belangenverstrengelingen bij agrarische ondernemers conform de nadrukkelijke eis van het ministerie van LNV.

Thema Adviseur 
Stikstofemissie-en-hergebruik-nutriënten
Kees van Ham
Eric Bouwman
Paul Blokker
Sjoerd Roelofs
Michiel Meindertsma
Edith Finke
Marc Strikkeling
Ap van der Bas
Gerben Schrijver
Gezonde-bodem-water-en-teeltsystemen
Sjoerd Roelofs
Ap van der Bas
Eric Bouwman
Edith Finke
Circulair gebruik van gewassen, grondstoffen en nieuwe plantaardige eiwitbronnen
Eric Bouwman
Ids van der Ploeg
Paul Blokker
Marc Strikkeling
Michiel Meindertsma
Gerben Schrijver
Kees van Ham
Natuur-inclusieve landbouw
Paul Blokker
Edith Finke
Michiel Meindertsma
Eric Bouwman
Marc Strikkeling
Precisielandbouw
Ids van der Ploeg
Sjoerd Roelofs
Marc Strikkeling
Persoonlijke ontwikkeling van ondernemer en bedrijf
Marco Hol
Leo Rouhof
Tom Baak 
Horizontale samenwerking
Gerben Schrijver
Bedrijfsovername
Vic Boeren
Tom Baak
Leo Rouhof

 

Nieuwe openstelling begin 2021 verwacht

RVO heeft aangegeven dat de regeling nog een keer zal worden opengesteld. Een precieze datum is nog niet bekend maar wordt begin 2021 verwacht. Mogelijk zullen de onderwerpen dan ook worden aangepast met thema’s zoals:

  • klimaatbestendige landbouw;

  • klimaatneutrale landbouw;

  • gewaardeerd, gezond en veilig produceren;

Wilt u dat wij u bij de volgende openstelling aanmelden, vul onderstaand uw gegevens in en een van onze adviseurs neemt contact met u op om de mogelijkheden met u door te nemen.

* verplichte velden 

 

Uitnodiging: ondernemen met biologische zuivel

Melkveehouders staan voor belangrijke keuzes in een tijd van verandering. Hoe navigeer je door wet- en regelgeving gericht op natuur en milieu, terwijl...

Lees verder

Transitieperiode cruciaal voor melkkoeien

Een vlotte overgang naar een nieuwe lactatie is van vitaal belang voor melkkoeien. De transitieperiode, die begint ongeveer 45 dagen voor de verwachte...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar