Sturen op ureum voor minder ammoniak

Publicatiedatum: 15 oktober 2018

Voor melkveehouders wordt aandacht voor milieueffecten via de bedrijfsvoering steeds belangrijker. De mogelijkheid om te fokken op ureum, om de ammoniakuitstoot te verminderen, heeft zich gedurende de jaren sterk ontwikkeld. Door middel van de fokwaarde voor melkureum kan op de lange termijn een lager melkureum gerealiseerd worden. Dat is relevant met het oog op de strengere milieu-eisen waar de Nederlandse melkveehouderij in 2030 aan moet voldoen.

Om de invloed van de fokwaarde op melkureum en melkproductie te onderzoeken is een praktijkproef gestart door DLV Advies, met de focus op het melkureum tussen verschillende koeien op verschillende bedrijven. Deze praktijkproef viel binnen het project ‘Verfijning rantsoenadvies voor minder ammoniak met fokwaarde ureum’. In het eerdere project ‘Voer voor minder ammoniak’ is er met een data-analyse ook gekeken naar de invloed van voer op de stikstofefficiëntie en stikstofuitscheiding en de relatie van beiden met de fokwaarde op ureum. De data-analyse van deze projecten is gerealiseerd in samenwerking met CRV, Schothorst Feed Research en Aeres Hogeschool Dronten.

Op melkureum sturen met voer


De praktijkproef werd uitgevoerd bij 54 koeien van verschillende leeftijden. Het verlagen van het melkureum gebeurde via het voer door de hoeveelheid eiwitrijke brok te verminderen. Door het sturen van deze eiwitopname via het voer, aan de hand van het melkureum, kon het effect op de melkproductie ook bepaald worden. Marc Strikkeling, adviseur rundvee bij DLV Advies, legt uit: “Het is goed mogelijk om op het melkureum te sturen via de voeding, dat hebben wij gezien bij deze 54 koeien. Wat wel van belang is hierbij, is dat de balans tussen de energie die de koe nodig heeft en de hoeveelheid ruw eiwit die hij tot zijn beschikking heeft niet verloren gaat. De koe moet genoeg energie overhouden om melk te kunnen produceren. Het is zaak om dit per individu in kaart te brengen en de voerbehoefte daarop af te stemmen.”

Lagere melkproductie met minder eiwit


Bij het voer in de praktijkproefwerd de hoeveelheid ruw eiwit stapsgewijs van 1 kg per dag naar 0.5 kg per dag verlaagd. De hoeveelheid geproduceerde melk van de koe nam daardoor wel wat meer af dan bij de koeien die de normale hoeveelheid voer kregen. Sjoerd Roelofs, adviseur Rundvee, voegt hieraan toe: “Om die daling in melkproductie te voorkomen is het juist belangrijk om meer energierijk voer toe te voegen. Je moet compenseren met de lagere eiwitopname van de koe. Als je bijvoorbeeld 1 kg eiwitrijk voer minder toevoegt, zal je dat moeten compenseren met 1 kg extra energierijk krachtvoer. Belangrijk is wel rekening te houden met het individu, zo heeft een lacterende koe een andere energiebehoefte dan een ouder dier.”

Kansen gericht fokken op ureum


Omdat het ureum in het bloed ook het ureum in de melk bepaalt, wordt het melkureum vaak als indicator gezien voor de stikstofbenutting en stikstofverliezen van melkvee. Uit onze data-analyse bleek niet dat de fokwaarde voor ureum een voorspelling kon geven van de stikstofefficiëntie, maar het is zeker mogelijk. Aangezien het gericht fokken op ureum een relatief makkelijke manier is om een bijdrage te leveren aan de ammoniakreductie die gerealiseerd moet worden voor 2030, is het van belang om de mogelijke optie in overweging te nemen. Dit mede door het feit dat de fokkerij meerdere jaren in beslag neemt.

Deze projecten zijn mede gerealiseerd door een bijdrage uit het Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling in het kader van POP3 en provincie Gelderland.

Wel of geen derogatie aanvragen? Kijk goed naar je ruwvoerpositie

Door de afbouw van derogatie wordt het voor steeds meer melkveehouders interessant om geen derogatie meer aan te vragen. Voor welke bedrijven dit geldt,...

Lees verder

Nieuwe uitrijregels mest 2024

Sinds 2023 zijn er wijzigingen doorgevoerd in de regels voor mestuitrijding. Deze wijzigingen betreffen specifiek de uitrijdperioden voor strorijke mest,...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid