Subsidie voor monomestvergisting

Publicatiedatum: 20 december 2016

In 2017 komt er een aparte regeling voor monomestvergisting naast de SDE+ subsidieregeling. Dit biedt kansen voor melkveehouders met dagverse mest, voldoende opslag en minimaal 150 koeien, aldus Ap van der Bas, mestspecialist bij DLV Advies.

Aparte regeling voor monomestvergisting

In 2017 wordt gestart met een aparte regeling voor monomestvergisting. Deze regeling is erop gericht om een kostendaling voor monomestvergisters te bereiken, zodat deze optie concurrerend wordt binnen de SDE+. De Europese Commissie moet de regeling nog beoordelen op staatssteunaspecten. 
Minister Kamp van Economische Zaken overweegt de voorwaarden die voor de aparte regeling monomestvergisting zullen gelden over te nemen in de SDE+. 

Aparte regeling voor monomestvergisting

Zowel de aparte regeling als de SDE+ regeling 2017 staan beide voor monomestvergisting open voor indiening tot een basisbedrag van € 0,125/kWh voor warmte en elektriciteit en € 0,088/kWh voor groen gas. Binnen deze categorie wordt net als voorgaande jaren tot 5% bijmenging van cosubstraten toegestaan. Het toegestane aantal vollasturen is 7.200. Het maximaal opgestelde vermogen is 400 kW.  Voor de meeste projecten op boerderijschaal is deze capaciteit ruim voldoende  om een aanvraag in te dienen binnen deze regeling.

Verdienmodel op uw bedrijf door deze regeling?

“Of er met deze regeling ook op uw bedrijf een haalbaar verdienmodel te realiseren is hangt van een aantal factoren af, zoals bedrijfsomvang, opslagruimte voor digestaat en aanwezigheid van dagverse mest,” zegt Ap van der Bas. “Grofweg heb je 150 melkkoeien nodig om voldoende mest te kunnen vergisten. Dagverse mest heeft een hogere gaspotentie. En er moet voldoende opslag aanwezig zijn om digestaat na vergisten 7 maanden op te kunnen slaan.”

Monomestvergisting ook realistisch zonder nieuwbouw

Bij nieuwbouw zijn deze punten vaak direct te realiseren. Maar ook bestaande situaties kunnen aangepast worden. Of dit financieel uit kan zal per situatie berekend moeten worden.
Uit berekeningen gemaakt door mestspecialisten van DLV Advies blijkt dat de vergoeding van maximaal € 0,125/kWh niet erg ruim is. Hierdoor zal de ondergrens qua benodigde bedrijfsomvang toenemen naarmate er extra investeringen gedaan moeten worden. 
Positief in deze regeling is dat er tot maximaal 5% cosubstraten mogen worden bijgemengd. Ap: “Door het bijmengen van 5% glycerine wordt de gasopbrengst verhoogd en dit rekent positief in een verdienmodel. Houdt hierbij wel voldoende rekening met mogelijke prijsstijgingen van zulke substraten, waardoor de inkoop te duur kan worden.”

Tabel: Basis- en correctiebedragen vergisting 2017

Voor- en najaarsronde SDE+

Tijdens de voorjaarsronde, die loopt van 7 maart tot en met 30 maart 2017, is in totaal 6 miljard euro SDE-subsidie beschikbaar. Voor de najaarsronde is minister Kamp voornemens nog eens 6 miljard euro uit te trekken. Het officiële bedrag voor de najaarsronde wordt voor 1 juni 2017 bekend gemaakt.

Meer weten?

Meer weten over de mogelijkheden van mestvergisting, al dan niet in combinatie met mestverwerkingstechnieken? Neem dan contact op met Ap van der Bas (Noord en Oost-Nederland) of Harm Wientjes (Zuid en West-Nederland) of lees het dossier mestverwerking.

Aandacht voor het bouwplan bij grondruil

Samenwerking tussen akkerbouwer en veehouder kan beide partijen voordeel opleveren. Door de grondruil kan de akkerbouwer meer aardappelen verbouwen en...

Lees verder

Eco-regeling: winterveldbonen, kruidenrijk gras en rietzwenk bij mais op klei

De GLB-pilot Kringloop Noordelijke Kleischil is gericht op het ontwikkelen en testen van regionale inspirerende voorbeelden van kringlooplandbouw. Op 14...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid