Temperatuurpiek voorkomen in biggenstal

Publicatiedatum: 14 mei 2020

Temperatuurschommelingen voorkomen is van belang om diergezondheid in stand te houden. Met name in biggenstallen is het daarom aan te raden het klimaat regelmatig te meten. Jan Pijnenburg, adviseur Mest & Mineralen bij DLV Advies, begeleidt verschillende varkenshouders bij een geïnstalleerde klimaatsensor van Slimme Stal. 

Recent adviseerde Jan een varkenshouder die op basis van metingen in de biggenstal een aantal opmerkelijke conclusies kon trekken, waarop de ondernemer gericht actie kon ondernemen voor de verbetering van de diergezondheid.

Klimaatmetingen

De biggen waren goed gespeend, maar vertoonden zienderogen problemen met de longgezondheid. Daarom zijn in eerste instantie voerschakelingen en aanpassingen in de luchtinlaat doorgevoerd. Dat bleek echter niet tot het gewenste resultaat te leiden.
Omdat er meer inzicht nodig was in het klimaat, zijn er vervolgens klimaatsensoren van Slimme Stal opgehangen door Jan, kort na de biggenopleg. Jan: “Na 5 dagen bleken de CO2-waardes te hoog. Ook de temperatuur bleek ongewoon veel te stijgen bij werkzaamheden in de stal, dat was te zien aan de pieken in de grafiek.” Grafieken tonen het verloop van de metingen op een dashboard, via bijgeleverde software.

Uit vervolgobservaties van Jan bleek dat de minimumventilatie laag was in de biggenstal en dat dit waarschijnlijk ook de oorzaak was van de sterk stijgende staltemperaturen. "Terwijl biggen juist gebaat zijn bij een stabiele staltemperatuur en voldoende frisse lucht", aldus Jan.

Geen CO2-pieken meer

Door de hoger ingestelde minimumventilatie, richting de norm, behoren de hoge CO2-pieken tot de verleden tijd. De temperatuurschommelingen namen af en de temperatuurpieken bij de activiteiten kwamen niet meer voor. Ook daalde de temperatuur nauwelijks meer. Bovendien kan de ondernemer vanaf nu het stalklimaat nauwgezet in de gaten houden door de data regelmatig te bekijken. Waar nodig kan hij dan opnieuw actie ondernemen.

Meer informatie Slimme Stal

Veel ondernemers zijn op zoek naar manieren om meer grip te krijgen op het klimaat van de stal, de diergezondheid of de directe omgeving. Op tijd in kunnen grijpen bij incidenten is belangrijk. Daarom is Slimme Stal, een product van Connecting Agri&Food en softwarebedrijf Whysor, ontwikkeld. Met de technologie van Slimme Stal en bijgeleverde software kunnen gegevens worden verzameld over het klimaat in en om het bedrijf, diergezondheid en de geuruitstoot. Zie ook www.slimmestal.nl.

Neem voor meer informatie contact op met Jan Pijnenburg of Harm van der Zanden.

Aanmelden derogatie mogelijk tot en met 7 april

De voorwaarden voor derogatie zijn dit jaar fors gewijzigd. De derogatie moet uiterlijk 7 april zijn aangevraagd. Hiervoor dient eveneens een bemestingsplan...

Lees verder

Video: invullen Gecombineerde opgave

Voor elke agrarische ondernemer geldt dat de Gecombineerde Opgave tussen 1 maart en 15 mei ingevuld moet zijn bij RVO. Onder andere het nieuwe GLB en...

Lees verder

Meer nieuws

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid