Tips voor verminderen ammoniakemissie

Publicatiedatum: 22 mei 2018

Wat zijn toepasbare maatregelen om de bedrijfsvoering efficiënter te maken en ammoniakemissie te verminderen? DLV Advies heeft zich verdiept in het onderwerp ‘Voeren voor minder ammoniak’ door onderzoek te doen naar de ureumfokwaarde binnen het project ‘Verfijning rantsoenadvies voor minder ammoniak met fokwaarde ureum’. Bij de praktijkproef die nu wordt uitgevoerd, wordt er gekeken naar de mogelijkheid tot sturen via het ruw eiwit binnen de krachtvoerverstrekking. 

De onderzoeken zijn onderdeel van het POP3 project “Verfijning rantsoenadvies voor minder ammoniak met gebruikmaking van fokwaarde ureumgehalte”, een vervolg op het praktijknetwerk “Voeren voor minder ammoniak”. De kennis uit dit praktijknetwerk wordt verder uitgedragen in het vervolgproject in samenwerking met CRV en Schothorst Feed Research. Eerdere tips die naar voren kwamen:

Ammoniakwijzer

 1. Streef naar ureum tussen 15-20. Ureum > 20, probeer bij te sturen qua energie en eiwitaanvulling. Een te hoog ureum is een gevolg van een overschot aan eiwit op pensniveau of een tekort aan energie op pensniveau. Ureum boven de 25 geeft lagere voerefficiëntie en een te hoge leverbelasting.
 2. Verbetering N-efficiëntie in de pens door verlaging van RE in rantsoen, ondergrens 150 gr/kg ds van totale melkveestapel. Kwaliteit van RE moet goed zijn.
 3. Verbetering N-efficiëntie in de darm door stimulering eiwitvastlegging in de darm door bijvoorbeeld bietenpulp, maïsmeel en aardappelzetmeel te voeren.
 4. VEM-aanbod bepaalt melkproductie, DVE en OEB in veel mindere mate, < 80 dagen lactatie DVE –dekking wel van belang naast het glucoseaanbod (suikers en zetmeel) minimaal 60 gr/kg DS bestendig zetmeel, totaal 200-220 gr/kg DS zetmeel. Rantsoen niet te snel! 
 5. > 100 dagen, 20-25 gr/kg DS bestendig zetmeel, totaal 120-150 gr/kg DS bestendig zetmeel. Hoge verteringssnelheid. Synchronisatie van koolhydraten en eiwit, dus liefst gemengd en gespreid over de dag (maar goede voeropname en verteerbaarheid zijn belangrijker).
 6. Voeropname en verteerbaarheid belangrijker dan eiwitkwaliteit, kijk naar kleur en vertering van de mest. 

Scherp op eiwit is economisch voeren

 1. Correctie op een zo laag mogelijk niveau om energie en eiwit in balans te brengen.
 2. Afbouw van krachtvoer direct na bereiken van evenwicht in de energiebalans, als de koe verwacht drachtig is.
 3. DVE-dekking maximaal op 100% (10% eronder blijkt ook mogelijk). 

Algemeen

 1. Geef aandacht aan gezondheid, productie komt wel.
 2. Voer op werkelijke productie, niet op na te streven productie.
 3. Accepteer kleine dalingen in productie na verandering.
 4. Bijvoeding zomerperiode, afhankelijk van uren beweiding, let op structuur.

Mest in relatie tot voeding

 1. Mest van oudmelkte dieren niet goed (vertering en consistentie) basisrantsoen niet goed.
 2. Mest nieuwmelkte dieren niet goed (vertering en consistentie), krachtvoeraanvulling niet goed.

Fokkerij

 1. Houd bij de stierkeuze ook rekening met de fokwaarde voor ureum. 

Helpt u ons door het invullen van een enquête?

Het doel is om inzicht te krijgen in ervaringen van veehouders met ammoniakreducerende maatregelen en sturen op ureum. Deze inzichten zullen gedeeld worden met o.a. de provincie Gelderland. U kunt deze enquête, indien gewenst, anoniem invullen. Vult u aan het einde uw e-mailadres in, dan ontvangt u bij het afronden van het onderzoek de resultaten.

De enquête zal 5 à 10 minuten in beslag nemen. Vult u deze enquête in om ons tot verdere inzichten te helpen?

Vul enquête in

Het project “Verfijning rantsoenadvies voor minder ammoniak met gebruikmaking van fokwaarde ureumgehalte” wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Het Areaal Monitoring Systeem (AMS): toezicht op GLB-subsidies

Heeft u een subsidie vanuit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) aangevraagd? RVO controleert dan of u zich aan de voorwaarden houdt. Daarvoor gebruiken...

Lees verder

Verplicht vanggewas na maïs: nieuwe regels voor derogatie op klei- en veen in NV-gebieden

"In NV-gebieden zijn landbouwers vanaf 2023 verplicht om na de maïsteelt ook op klei- en veengrond vanggewassen te verbouwen," zegt Freddy...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid