Toplaag bodemonderzoek van start

Publicatiedatum: 23 oktober 2017

Per november gaat het tweejarige project ‘Toplaag bodem’ van start. Binnen dit project gaan Marc Strikkeling en Tom Ploeger bij twee melkveehouders de bodem in kaart brengen.

Zand en klei gronden

Bij de twee melkveehouders in provincie Gelderland brengt DLV Advies bij iedere melkveehouder 10 ha bodem in beeld. Marc Strikkeling: “In totaal brengen we 20 ha van de bodem in beeld middels de Louis Bolk Techniek. Het gaat zowel om zand als klei gronden.” Daarna wordt de bodem bekeken met een Veris scanner. Dit is een bodemscanner met een uniek sensorplatform waarmee in één werkgang 4 belangrijke bodemvariabelen en de hoogteligging in kaart worden gebracht. Het systeem meet al rijdende met zo’n 8 tot 12 km/u de zuurgraad (pH), organische stof percentage en de EC op bouwvoordiepte (0-30cm) en in de wortelzone (0-90cm).

Bemestingsplannen op maat

Met de uitkomsten van de gegevens van de Louis Bolk Techniek en de Veris scanner maakt Marc een bemestingsplan. 
Een loonwerker gaat met een precisiebemester de werkzaamheden uitvoeren. Gedurende het groeiseizoen laat DLV Advies met een drone meerdere malen het grasland monitoren op biomassa. Op basis daarvan maakt Marc nog bemestingsplannen gedurende het groeiseizoen. Na het eerste groeiseizoen vindt er een evaluatie plaats wat deze vorm heeft gedaan met de bodem middels dezelfde twee stappen (Marc brengt de bodem in beeld net als de Veris Scanner). Vervolgens vindt het zelfde proces nog een seizoen plaats. Na twee jaar wordt er een eindconclusie uitgevoerd. 

Het doel van het project betreft een nieuwe vorm van landbouw op grasland te introduceren met een win-win potentie: goed voor de bodem, betere opbrengst! 

In februari verwacht DLV Advies de bodem in kaart te hebben gebracht en zal zij een update verzorgen over de ontwikkelingen binnen dit project. Dit project wordt mogelijk gemaakt door Provincie Gelderland vanuit ‘Regeling Toplaag Bodem’.

Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023

“Het stikstofoverschot op de bodembalans dient als richtlijn in het streven naar lagere nitraatconcentraties in het grondwater en betere benutting...

Lees verder

Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren de subsidie behoud grasland beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar