Transitieperiode cruciaal voor melkkoeien

Publicatiedatum: 07 mei 2024

Een vlotte overgang naar een nieuwe lactatie is van vitaal belang voor melkkoeien. De transitieperiode, die begint ongeveer 45 dagen voor de verwachte afkalfdatum en eindigt 60 dagen na het kalven, markeert een kritieke fase waarin het lichaam van de koe zich aanpast aan de veranderende eisen van de lactatie. Hieronder enkele essentiële aspecten die bijdragen aan een optimale transitieperiode.

Voer, water, licht, lucht, rust en ruimte zijn samen de belangrijkste waarden voor de gezondheid van een koe. Het managen van de koe door de transitieperiode vraagt daarnaast ook vaardigheden van de veehouder. Wanneer al deze onderdelen goed op elkaar worden afgestemd geeft dat de beste basis voor de koe voor een gezonde en productieve nieuwe lactatie.

Voeding als sleutelrol

Een uitgebalanceerd dieet met voldoende energie, eiwitten, vitaminen en mineralen is essentieel om het risico op metabole aandoeningen zoals melkziekte en slepende melkziekte te minimaliseren. Het geleidelijk aanpassen van het rantsoen in de weken voor het kalven kan helpen om de koeien voor te bereiden op de veranderingen in hun stofwisseling. Het meest belangrijke van alles is dat de koe een hoge droge stof opname behoudt! Het monitoren van voeropname door het checken van de pensvulling is essentieel om vroegtijdig eventuele problemen te detecteren en aan te pakken.

Huisvesting en management

Voldoende rust, comfortabele ligplaatsen, stressvermindering en het voorkomen van hittestress dragen bij aan het verminderen van de kans op ziekten en het bevorderen van het welzijn van de koeien. Schoon drinkwater, goede ventilatie en hygiënische omstandigheden helpen bij het voorkomen van infectieziekten en bevorderen een gezonde darmflora. Het minimaliseren van stressfactoren zoals overbezetting en voorkomen van plotselinge veranderingen kunnen ook bijdragen aan een soepele overgangsperiode.

Individuele aandacht

Het herkennen en aanpakken van individuele behoeften zijn essentieel, aangezien niet elke koe hetzelfde zal reageren op de transitieperiode. Aandacht voor individuele verschillen en het aanpassen van het management waar nodig is essentieel voor een succesvolle overgang.

Een goede transitieperiode is de basis voor een gezonde en productieve lactatieperiode bij melkkoeien. Door aandacht te besteden aan voeding, managementpraktijken en omgevingsfactoren kunnen veehouders de gezondheid en het welzijn van hun melkkoeien optimaliseren en de productiviteit maximaliseren.

Op 20 maart kwam de studieclub Utrecht samen op het bedrijf van Wim Brouwer, waar de focus lag op de transitieperiode van de melkkoe. Geleid door dierenarts en voedingsspecialist Erwin de Heer, werd de cruciale rol van deze overgangsperiode benadrukt voor zowel de gezondheid van de koe als het klimaat. Een optimale verzorging van melkkoeien draagt bij aan duurzaamheid en efficiëntie in de melkveehouderij, waardoor de sector een stap dichter bij een betere toekomst komt.

Meer informatie

Het project ‘Betere stal voor koe en klimaat’ is voortgekomen uit het traject ‘Samen leren’, is mede mogelijk gemaakt door subsidiegelden vanuit RVO en vindt plaats in de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Utrecht. Wilt u meer weten over het traject ‘Samen leren’, dan kunt u contact opnemen met Anne van Heesbeen, projectleider bij DLV Advies.

Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023

“Het stikstofoverschot op de bodembalans dient als richtlijn in het streven naar lagere nitraatconcentraties in het grondwater en betere benutting...

Lees verder

Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren de subsidie behoud grasland beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk...

Lees verder

Meer nieuws