Van gangbaar naar biologisch: stapsgewijs naar biologisch boeren

Publicatiedatum: 10 november 2023

Op boerderij "De Grazige Weiden" in Oudewater staat een opmerkelijke verandering op het punt te gebeuren. Vanaf 1 april 2024 zal de boerderij voor het eerst biologische melk produceren. Jan en Conny Graveland hebben hun eigen unieke weg bewandeld in het stappenplan naar een biologische bedrijfsvoering.

Het bedrijf beslaat meer dan 26 hectare veengrond, waarop al vijf jaar geen kunstmest is gebruikt. Jan benadrukt dat stikstof niet de beperkende factor is op veengrond: voor hen is vocht meestal de cruciale factor. “Met voldoende vocht kunnen we echter uitstekend boeren zonder kunstmest”, benadrukt de ondernemer.

Intensiviteit en uitdagingen

Jan en Conny wilden wel eerder de omschakeling maken maar stuitten op een intensiviteit van 60 koeien op 26 hectare. Bij de intensieve benadering wordt gebruik gemaakt van krachtvoer en restproducten zoals perspulp en gras. Bio biedt echter weinig restproducten en samenwerken met een akkerbouwer past niet bij het onafhankelijke ethos van beide ondernemers. Bovendien zijn de vervoersbewegingen in strijd met de bio-principes.

Economische overwegingen

De beslissing om over te schakelen kwam na een grondige analyse over de mogelijkheid om zelfvoorzienend te worden in ruwvoer. Met een graslandopbrengst die een bedrijf met 40 koeien mogelijk maakt, bleek dit economisch vergelijkbaar te zijn met de oude gangbare situatie.

Skalcertificaat en timing

In het voorjaar van 2022 werd de grond aangemeld bij Skal. Het vee kon vanaf het voorjaar van 2023 worden aangemeld, maar wachten was nodig vanwege de aanwezigheid van gangbare perspulp. De economische impact was positief, aangezien de gangbare en biologische melkprijzen in 2022 weinig verschilden.

Vee aanpassingen

De kruislingkoeien, geïntroduceerd in 2010, zijn al gewend aan een eiwitarm en energierijk rantsoen. Deze aanpassingen maken de omschakeling naar biologisch soepel. Met een vervangingspercentage van minder dan 20% is de uitdaging nu om met slechts 15% vervanging te werken, waardoor het bedrijf volledig zelfvoorzienend is in ruwvoer en mest.

Erkenning

Het Skalcertificaat biedt niet alleen een nieuwe uitdaging voor de ondernemers, maar ook erkenning en waardering voor hun duurzame bedrijfsvoering. Het markeert een belangrijke mijlpaal op hun reis naar biologische landbouw.

Mede mogelijk gemaakt door

Binnen dit project wordt aan de hand van praktijkkennis via proefvelden gekeken hoe u als melkveehouder kunt blijven verdienen in een omgeving waarin markt, klimaat en regelgeving continu veranderen. Het project is mede mogelijk door steun van de provincie Utrecht en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

 

Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023

“Het stikstofoverschot op de bodembalans dient als richtlijn in het streven naar lagere nitraatconcentraties in het grondwater en betere benutting...

Lees verder

Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren de subsidie behoud grasland beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Onze adviseurs staan
voor u klaar